Gå til sidens indhold

MODT

Langt navn

Modtageelev

Generel Beskrivelse

Variablen fortæller om eleven er modtagelsesklasseelev.

Detaljeret beskrivelse

Elev, som har en modtagelsesstatus, hvilket betyder at han/hun modtager indslusningsstøtte til det danske uddannelsessystem og samfund, enten individuelt eller i en særlig modtageklasse. Disse elever er indvandrere og indplaceres ikke altid på et alderssvarende klassetrin.

Værdisæt

D400600.TXT_GRUNDSKOLE_MODTAGELSE - Modtagelsesklasseelev
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ikke modtagelsesklasseelev
1 Modtagelsesklasseelev