Gå til sidens indhold

KL_TYPE

Langt navn

Klassetype

Generel Beskrivelse

Klassens type, fx normalklasse eller specialklasse.

Detaljeret beskrivelse

Klassifikation af klassestruktur. Variablen gælder for alle skoletyper i registret.

Værdisæt

D400600.TXT_GRUNDSKOLE_KLASSETYPE - Klassetype
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
40 Normalklasse, fuldt årgangsdelt
41 Normalklasse, ikke årgangsdelt
45 EUD10, erhvervsrettet 10. klasseforløb
46 20/20-ordning, kombineret 10.kl. EUD grundforløb
50 Specialklasse
55 Klasse for ældre tosprogede elever
99 Uoplyst