Gå til sidens indhold

KL_BETEGNELSE

Langt navn

Klassebetegnelse

Generel Beskrivelse

Klasses navnebetegnelse fx 4b, 8x

Det vil blive muligt at tilgå registret på mikroniveau under Danmarks Statistiks Forsker- og Myndighedsordning. Når forskere benytter data fra registret, stilles de til rådighed under de generelle vilkår jf. DSTs datafortrolighedspolitik.

Ved udtrækning og potentiel offentliggørelse af data fra registret vil det fortsat være et krav, at ingen enkeltindivider kan identificeres. Alle personer er afidentificeret i data, men kombinationen af institutionsnummer og klasse/årgang kan udgøre en risiko for identifikation af undervisere - særligt på mindre skoler og i små fag.

Det er, som altid, brugernes (forskere og myndighedsbrugere) ansvar at være opmærksom på, at der ikke må kunne udledes information, der identificerer enkeltindivider/virksomheder i offentliggørelser på baggrund af registrets data.

Detaljeret beskrivelse

Klassebetegnelse anvendes til identifikation af klasser fx 3A, 8B. Variablen har ikke noget værdisæt, og det er dermed valgfrit hvad den indberettende skole indtaster i variablen.

Variablen er vigtig ved fx beregning af klassestørrelser, da den bruges til at opgøre hvor mange spor en given skole har på et givent klassetrin. Variablen kan anvendes til at adskille de enkelte spor fra hinanden, når antallet af elever pr. klasse skal tælles.

Bemærk, at beregning af klassekvotienter kun er muligt for fuldt årgangsdelte klasser, hvor elever på samme klassetrin undervises sammen og hvor årgangene ikke blandes sammen i undervisningen. Dette er den mest udbredte klassestruktur, dog bortset fra især specialskoler og efterskoler, hvor undervisningen typisk går på tværs af årgange. Fuldt årgangsdelte klasser har værdien 40 i variablen KL_TYPE.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel