Gå til sidens indhold

Ejendomsstatistik

Beskrivelse

Til hver ejendom hører et ejendomsnummer, som er de kommunale myndigheders entydige nummerering af ejendomme inden for kommunen. En samlet fast ejendom er if. udstykningsloven fastlagt ved 1) ét matrikelnummer eller 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.

Population: Alle registrerede ejendomme i Danmark indgår i ejendomsregistret.

Der findes ingen delopgaver under Ejendomsstatistik

Variable