Gå til sidens indhold

EJERFORHKOD

Langt navn

Ejerforholdskode

Generel Beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom. Ejerforholdet er registreret for hver enkelt ejer af ejendommen.

Oplysningerne fås fra SKat, hvor de danner grundlag for opkrævning af ejendomsskatter og forskellige afgifter.

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Detaljeret beskrivelse

Kode for ejerforholdet til en ejendom

Værdien af ejerforholdskoden angiver, hvem der ejer ejendomme.

0 Ikke udfyldt 10 Privatpersoner, inkcl I/S 20 Almennyttige boligselskaber inkcl. A/S almennyttige boligselskaber

30 A/S, anpartselskaber og andre selskaber (bBeskattes ikke efter personbeskatningsregler) 40 Foreninger, legater og selvejende institutioner 41 Private andelsboliforeninger 50 Den kommune, hvor ejendommen er beliggende 60 Anden primærkommune 70 Amtskommune (til og med 2006)

80 Staten 90 Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer

Der er for få ejendomme i registret i 1992 .

Værdisæt

D460207.TXT_EJFORH - Ejerforholdskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
17-12-1770 00 Ikke udfyldt
17-12-1770 10 Privatpersoner, incl I/S
17-12-1770 20 Almennyttige boligselskaber incl. A/S almennyttige boligselskaber
17-12-1770 30 A/S, anpartselskaber og andre selskaber (Beskattes ikke efter personbeskatningsregler)
17-12-1770 40 Foreninger, legater og selvejende institutioner
17-12-1770 41 Private andelsboliforeninger
17-12-1770 50 Den kommune, hvor ejendommen er beliggende
17-12-1770 60 Anden primærkommune
17-12-1770 70 Amtskommune
17-12-1770 80 Staten
17-12-1770 90 Andre, herunder moderejendomme for ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere typer ejer