Gå til sidens indhold

BENYTKOD

Langt navn

Benyttelseskode

Generel Beskrivelse

Angiver ejendommens benyttelse, som den er blevet fastlagt i forbindelse med en vurdering.

Detaljeret beskrivelse

Benyttelseskode 55,56 og 57 anvendes kun ved indberetning til vurderingsregistret og optræder ikke i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister eller udtræk herfra.

Benyttelseskode 28, 29, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 48 og 49 blev indført i forbindelse med 18. almindelige vurdering 1. januar 1986. Samtidig udgik kode 18 og 19.

Benyttelseskode 26 og 27 blev indført i forbindelse med vurderingen i 1993.

Ved indberetning af benyttelseskode 00, 14, 16, 20, 78 eller 79 sættes vurderingsværdier til 0.

Værdisæt

D460207.TXT_BENYT - Benyttelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
17-12-1770 00 Undtaget for vurdering
17-12-1770 01 Beboelse (evt. med erhverv som en mindre betydende benyttelse)
17-12-1770 02 Beboelse og forretning
17-12-1770 03 Ren forretning
17-12-1770 04 Fabrik og lager
17-12-1770 05 Landbrug, bebygget, mindst 0,55 ha
17-12-1770 06 Særskilt vurderet skov og plantage
17-12-1770 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole
17-12-1770 08 Sommerhus
17-12-1770 09 Ubebygget areal (ikke landbrugsareal), forskelsværdi max. 10%
17-12-1770 10 Statsejendom (bebygget)
17-12-1770 11 Kommunal beboelses- og forretningsejendom
17-12-1770 12 Anden kommunal ejendom (skole, rådhus mv.)
17-12-1770 13 Andre vurderinger
17-12-1770 14 Vurdering til 0
17-12-1770 15 Udgået kodeværdi (tidligere ejendom under opdørelse)
17-12-1770 16 Udgået ejendom
17-12-1770 17 Ubebygget landbrugslodder
17-12-1770 18 Udgået kodeværdi (tidligere sommerhus på fremmed grund)
17-12-1770 19 Udgået kodeværdi (tidligere andre bygninger på fremmed grund)
17-12-1770 20 Moderejendom for ejerlejligheder
17-12-1770 21 Ejerlejlighed, beboelse (etageejendomme)
17-12-1770 22 Ejerlejlighed, beboelse og forretning
17-12-1770 23 Ejerlejlighed, ren forretning
17-12-1770 24 Ejerlejlighed, fabrik og lager
17-12-1770 25 Ejerlejlighed, iøvrigt
17-12-1770 26 Ejerlejlighed, beboelse (enfamiliehus, dobbelthus, to- trefamhus)
17-12-1770 27 Ejerlejlighed, beboelse (rækkehus)
17-12-1770 28 Ejerlejlighed, sommerhus på fremmed grund
17-12-1770 29 Ejerlejlighed, øvrige på fremmed grund
17-12-1770 31 Støttet andelsbolig
17-12-1770 33 Privat institutions- og serviceejendom
17-12-1770 34 Erhvervsejendom af speciel karakter (fx. varmeværk, dambrug, grusgrav, hønseri, havn)
17-12-1770 35 Udgået kodeværdi (tidl. beboelse m. tilknyttet landbrug på mindst 2 ha udgik i regulering pr 1/1-88).
17-12-1770 41 Beboelse på fremmed grund
17-12-1770 42 Beboelse og forretning på fremmed grund
17-12-1770 43 Ren forretning på fremmed grund
17-12-1770 44 Fabrik og lager på fremmed grund
17-12-1770 45 Anden bygning på fremmed grund
17-12-1770 48 Sommerhus på fremmed grund
17-12-1770 49 Areal med bygning på fremmed grund
17-12-1770 55 Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. ingen meddelelse til ejeren)
17-12-1770 56 Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. honorar. meddelelse til ejeren)
17-12-1770 57 Udgået kodeværdi (tidl.Udtaget til vurdereing. Vurderes ikke. ingen honorar. meddelelse til ejeren)
17-12-1770 78 Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
17-12-1770 79 Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen
17-12-1770 98 Opkrævningsejendom (areal vurderet i anden kommune)