Gå til sidens indhold

Biblioteker

Beskrivelse

Statistikken belyser aktiviteten og økonomien ved folke- og forskningsbiblioteker i Danmark. Biblioteksstatistikken er en årlig opgørelse af folke- og forskningsbibliotekernes aktiviteter, herunder udlån, bestand, afgang og tilvækst i materialer, samt enkelte økonomiske nøgletal.

Den individbaserede biblioteksstatistik belyser antallet af udlån og lånere af både fysiske og digitale materialer samt oplysninger om det lånte materiales sprog, målgruppe, emne og materialetype. Den individbaserede biblioteksstatistik udkommer hvert kvartal.

Delopgaver

Variable