Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.10: Beskyt grundlæggende rettigheder og giv aktindsigt Gå til delmål 16.10
Delmål 16.a: Delmål 16.a
Delmål 16.a

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

Gå til delmål 16.b Gå til delmål 16.b: Vedtag og håndhæv ikke-diskriminerende love og regler
Indikatorer

16.a.1

Tilstedeværelse af uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder Paris-principperne

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Ifølge FN's højkommisær for menneskerettigheder var Danmark den 8. august 2018 i overensstemmelse med Paris-principperne jævnfør https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/NHRI.pdf

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn