Gå til sidens indhold
Delmål 16.1: Delmål 16.1
Delmål 16.1

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

Gå til delmål 16.2 Gå til delmål 16.2: Beskyt børn mod overgreb, udnyttelse, menneskehandel og vold
Indikatorer

Andel af befolkning, som har været udsat for (a) fysisk, (b) psykisk eller (c) seksuel vold inden for de seneste 12 måneder

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. I Justitsministeriets Forskningskontors årlige offerundersøgelse indgår oplysninger om 16-74-årige ofre for vold og tvangssamleje (kun kvinder) inden for seneste år. Andre typer af seksuelle overgreb indgår ikke og heller ikke psykisk vold.

Senest opdateret: 26-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn