Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.2: Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt Gå til delmål 12.2
Delmål 12.3: Delmål 12.3
Delmål 12.3

Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres.

Gå til delmål 12.4 Gå til delmål 12.4: Håndter kemikalier og spildprodukter ansvarligt
Indikatorer

12.3.1

(a) Fødevaretabindeks og (b) madspilsindeks

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret: 03-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn