Gå til sidens indhold
Delmål 9.1: Delmål 9.1
Delmål 9.1

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Gå til delmål 9.2 Gå til delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering
Indikatorer

9.1.1

9.1.2

Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej

100 procent

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren. Danmark Statistik vurderer dog at antallet af mennesker, som bor mere end 2 km fra en helårsvej er nul eller meget lavt.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn