Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Gå til delmål 8.7: Stop moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde Gå til delmål 8.7
Delmål 8.8: Delmål 8.8
Delmål 8.8

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Gå til delmål 8.9 Gå til delmål 8.9: Støt op om bæredygtig turisme
Indikatorer
8.8.1

8.8.2

Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus

Forklaring
I Danmark er foreningsfriheden nedfældet i forfatningen. Der er ingen procedure for registrering af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, og staten fører ikke registre over fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger. Tilsvarende er der ingen registre for kollektive aftaler. I Danmark reguleres lønninger og arbejdsvilkår primært gennem kollektive aftaler indgået af arbejdsmarkedets parter på filial- eller virksomhedsniveau. Fx er der ingen lovbestemt mindsteløn i Danmark. Alle ansatte i den offentlige sektor er omfattet af kollektive aftaler, hvorimod 74 pct. af beskæftigede i den private sektor er dækket. For medlemmer af Danske Arbejdsgiverforeninger, DA, er 87 pct. af medarbejderne dækket. Udenlandske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, er mere eller mindre omfattet af kollektive aftaler i samme omfang som danske arbejdstagere.

Senest opdateret: 02-07-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn