Gå til sidens indhold
Delmål 4.1: Delmål 4.1
Delmål 4.1

Inden 2030 skal det sikres, at alle piger og drenge gennemfører gratis, inkluderende grundskoleundervisning og ungdomsuddannelse i høj kvalitet, der fører til relevante og effektive læringsresultater.

Gå til delmål 4.2 Gå til delmål 4.2: Giv lige lige adgang til ordentlige børnehaveklasser
Indikatorer

4.1.1

Andel af børn og unge: (a) i 2/3 klasse; (b) ved afslutning af 5. klasse og (c) ved afslutning af 9. klasse, hvor der mindst er opnået minimumsfærdigheder i (i) læsning og (ii) regning, opdelt på køn

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Antallet er elever ved afslutning af 9. klasse med karakteren 2, 4, 7, 10, 12 i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder er sat i forhold til antallet af elever som har fået en karakter i henholdsvis læsning og matematiske færdigheder i alt det aktuelle skoleår.

Senest opdateret: 31-12-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn