Gå til sidens indhold
Gå til delmål 2.2: Stop alle former for fejlernæring Gå til delmål 2.2
Delmål 2.3: Delmål 2.3
Delmål 2.3

Inden 2030 skal landbrugsproduktiviteten og indkomsterne for små-skala fødevareproducenter fordobles, særligt for kvinder, oprindelige folk, familielandbrug, husdyrbrug og fiskere, herunder gennem sikret og lige adgang til jord, andre produktionsressourcer og tilførsler, viden, finansielle tjenester, markeder og muligheder for værditilvækst, samt beskæftigelse uden for landbruget.

Gå til delmål 2.4 Gå til delmål 2.4: Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig
Indikatorer
2.3.1

2.3.2

Download data

Forklaring
Bliver opdateret.

Senest opdateret: 14-04-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn