Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Indhold:

Kapitel 1. Hovedtræk i energimatricernes omfang og indhold:
 
1.1 Energimatricernes omfang samt placeringen i nationalregnskabet.
1.2 Datagrundlag.
1.3 Generel systembeskrivelse.
1.4 Sammenhæng med Danmarks Statistiks øvrige energistatistik.

Kapitel 2. Beregning af nettotilgang:
 
2.1. Dansk produktion.
2.2 Import.
2.3 Eksport.
2.4 Svind og ledningstab.
2.5 Lagerændringer.

Kapitel 3. Beregning af energimatricernes anvendelsesside:
 
3.1 Landbrug, gartneri m.v.
3.2 Råstofudvinding.
3.3 Mejerier.
3.4 Fremstillingsvirksomhed.
3.5 El-, gas-, varme- og vandforsyning.
3.6 Bygge- og anlægsvirksomhed.
3.7 Transportvirksomhed.
3.8 Offentlige tjenester.
3.9 Beregning af energiforbruget til autodrift.
3.10 Endelig afstemning af varebalancerne, herunder beregning af privat konsum.

Kapitel 4. beregning af avancer og afgifter:
 
4.1 Engros- og detailavancer.
4.2 Energiafgifter.
 
Bilag:
1 Sammenhængen mellem CCCR-nr. og energiarter.
2 Omregningsfaktorer til brændværdier.
3 Niveauer for beregning af gennemsnitspriser til erhverv undefor fremstilingsvirksomhed.
4 nationalregnskabets erhvervsgruppering.
5 Beregning af bruttoenergiforbrug.


Nationalregnskabsnotat
Arbejdsnotat / Danmarks Statistik, Nr. 10

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer

Kolofon

Dokumentation af nationalregnskabets energibalancer
Økonomi
Udgivet: 31. december 1983 kl. 09:30
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig