Gå til sidens indhold

Adfærds­kodeks for europæiske statistikker

Adfærdskodeks for europæiske statistikker er udarbejdet for at styrke tilliden til det europæiske statistiksystem og for at sikre, at alle producenter af officiel statistik i EU anvender de bedste internationale statistiske principper og metoder. Adfærdskodeksen er fremsat i en meddelelse fra EU Kommissionen og er blevet tiltrådt af Rådet af Økonomi- og Finansministre. De politiske myndigheder og statistikmyndighederne i EU har forpligtiget sig til at overholde principperne i adfærdskodeksen, så der sikres uafhængig statistik af høj kvalitet.

Adfærdskodeksen trådte i kraft i 2005 og blev revideret i 2011 og igen i 2017. Det var især større krav vedrørende statistikmyndighedernes uafhængighed,  kvalitetsstyring, koordinering og databeskyttelse, der var fokus for revisionerne.

Adfærdskodeksen bygger på 16 principper fordelt på tre hovedområder, nemlig de institutionelle rammer, statistiske fremgangsmåder og statistiske produkter. Til hvert princip knytter sig en række indikatorer til implementeringen af kodeksen.

Institutionelle rammer

Faglig uafhængighed
Koordinering og samarbejde
Bemyndigelse til at indsamle data samt adgang til data
Tilstrækkelige ressourcer
Kvalitetsforpligtelse
Statistisk fortrolighed og databeskyttelse
Upartiskhed og objektivitet

Fremgangsmåder

God metodologi
Egnede statistiske fremgangsmåder
Begrænset byrde for respondenterne
Omkostningseffektivitet

Produkter

Relevans
Nøjagtighed og pålidelighed
Aktualitet og punktlighed
Sammenhæng og sammenlignelighed
Tilgængelighed og klarhed

 

Læs hele kodekset:  


Retningslinjer for europæisk statistik

Rigsstatistikeren udarbejder og vedligeholder i henhold til EU-forordning om europæiske statistikker (223/2009) art. 5a(2g) nationale retningslinjer for at sikre kvaliteten i udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af alle statistikker, der produceres til europæiske formål i Danmark. Ligeledes overvåger han efterlevelsen af dem.

Hensigten med retningslinjerne er at gøre indholdet i adfærdskodeksen nemmere at tilgå for producenter af europæisk statistik, der ikke har statistik som sin kerneopgave. Retningslinjerne skal ses som en pragmatisk tilgang til de krav, EU stiller til kvalitet, og de er således et forsøg på at hindre overimplementering. De tilsammen 21 retningslinjer afspejler de 15 principper og 82 indikatorer i adfærdskodeksen.


 

I 2008 oprettede Europa-Parlamentet og Rådet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) som et uafhængigt organ, der har til opgave at give en uvildig vurdering af implementeringen af adfærdskodeksen.

ESGAB's website

ESGAB udarbejder en årlig rapport, der giver en løbende vurdering af implementeringen og efterlevelsen af adfærdskodeksen i medlemslandene. I forlængelse af dette gennemføres såkaldte peer review undersøgelser med nogle års intervaller. Undersøgelserne foretages i alle EU-lande, og formålet er at undersøge om landene lever op til de europæiske grundprincipper for officiel statistikproduktion, som er beskrevet i adfærdskodeksen, herunder principper om faglig uafhængighed, objektivitet, fortrolighed og kvalitet. I Danmark gennemførtes peer review'et senest i 2015, hvor en delegation bestående af tre eksperter vurderede det danske statistiske system og interviewede danske producenter af europæisk statistik.

Den danske peer review på ESGAB's website

Kontakt

Bettina Steen Brix