Gå til sidens indhold

Udenrigs­handel med skibe og fly

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

OBS: For perioden juni 2024 udsendes der ikke regneark til udfyldelse og upload. Regneark for juni 2024 vil blive udsendt sammen med perioden juli 2024 den 9. august 2024.

Bemærk: Virksomheden skal anvende det fremsendte regneark til upload. Har I ikke modtaget et regneark, bedes I kontakte statistikkontoret på e-mail: skibogfly@dst.dk.

For skibe, fly og helikoptere har virksomhederne mulighed for at foretage en nulindberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder, der handler med skibe, fly og helikoptere, oplysninger om køb og salg, leasing samt ombygning af skibe, fly og helikoptere. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse Danmarks udenrigshandel med skibe, fly og helikoptere. Statistikken bruges som led i opgørelsen over Danmarks økonomiske forhold samt i opgørelsen om udenrigshandel med varer. Statistikken bruges af brancheorganisationer, den finansielle sektor, politikere, offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder, ambassader, internationale organisationer og nyhedsmedier. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?
Periode Frist
Januar 2024: 19. februar
Februar 2024: 21. marts
Marts 2024: 19. april
April 2024: 21. maj
Maj 2024: 20. juni
Juni 2024: 19. juli
Juli 2024: 18. august
August 2024: 19. september
September 2024: 21. oktober
Oktober 2024: 21. november
November 2024: 19. december
December 2024: 20. jan. 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Nedenfor kan I finde information om, hvilke oplysninger I skal indberette, hvordan I indberetter m.m.

Vejledning til indberetning af Udenrigshandel med skibe, fly og helikoptere (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 5 minutter

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Upload oplysninger i det fremsendte regneark

  • Udfyld oplysninger i det fremsendte regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNINGøverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af fremsendt regneark.

Vejledning

Vejledning til indberetning af Udenrigshandel med skibe, fly og helikoptere (PDF).

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 30 virksomheder om lovpligtig, månedlig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle juridiske enheder, der har udenrigshandel med udvalgte skibe og luftfartøjer, skal indberette til Danmarks Statistik. Er virksomheden udvalgt til at indberette skibe på udenlandske registre, er virksomheden udvalgt specifikt på baggrund af deres størrelse og antal danskejede skibe på udenlandske registre.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 5 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 5 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 21 timer pr. år.

Udenrigshandel-med-skibe-og-fly-2024-02-21
Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Eksporten af varer faldt i maj

9. juli 2024

Eksporten af varer faldt i maj

I maj faldt den samlede eksport af varer og tjenester med 2,0 pct. til 159 mia. kr. Den samlede import faldt med 1,2 pct. til 139 mia. kr.

Tabeller i Statistikbanken om 'Betalingsbalancens løbende poster'


Emneside: Udenrigshandel med varer og tjenester.

Statistikdokumentation: Udenrigshandel med varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist