Gå til sidens indhold

Transport i rørledninger

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter operatører og ejere inden for rørtransport- og infrastrukturvirksomhed oplysninger om transport af olie og gas gennem rørledninger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse transport af olie og gas gennem rørledninger samt omfang af og investeringer i rørledningsnettet. Statistikken bruges sammen med de øvrige transportstatistikker til overvågning og planlægning af transportsektoren og af ministerier, forskere, EU og brancheorganisationer. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 4. august 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente et regneark som forberedelse til jeres indberetning.

Se regneark til upload: Transport i rørledninger (Excel).

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Hent regneark til udfyldning

Hent regneark: Transport i rørledninger (Excel).

Upload oplysninger i regneark

  • Udfyld oplysninger i det standardiserede regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af regneark (Type 2).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år alle virksomheder med rørtransportinfrastruktur (10 stk. i 2023) om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Det er en totaltælling, hvor alle virksomheder som enten er ejere eller operatører af rørtransportinfrastruktur, skal indberette.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Danske lastbiler kørte mere i 2023 end året før

19. marts 2024

Danske lastbiler kørte mere i 2023 end året før

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler faldt knap 1 pct. i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før og endte på 4,0 mia. tonkm, når der korrigeres for sæsonudsving.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med lastbil'


Emneside: Godstransport med rørledning.

Statistikdokumentation: Godtransport med rørledninger.