Gå til sidens indhold

Producent- og importpriser for varer

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 5 minutter på denne indberetning.

OBS: Førstegangsindberettere får tilsendt en forudfyldt fil-skabelon med virksomhedsspecifikke oplysninger. Læs mere under: Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter producenter salgspriser på varer solgt i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet og danske importørers købspriser på importvarer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse prisudviklingen på varer i første omsætningsled. Til dette formål udregnes et prisindeks. Statistikken bruges til nationalregnskabet m.m. til fastprisberegninger, men den fungerer også som konjunkturindikator og til kontraktreguleringer i erhvervslivet. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode Frist
Januar 2024 22. januar 2024
Februar 2024 22. februar 2024
Marts 2024 21. marts 2024
April 2024 22. april 2024
Maj 2024 23. maj 2024
Juni 2024 22. juni 2024
Juli 2024 22. juli 2024
August 2024 23. august 2024
September 2024 23. september 2024
Oktober 2024 22. oktober 2024
November 2024 22. november 2024
December 2024 19. december 2024

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?
  • Producenter indberetter faktiske salgspriser på varer solgt i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet eksklusiv moms og punktafgifter.
  • Importører indberetter faktiske købspriser på varer importeret til Danmark eksklusiv skatter og afgifter.

Der indberettes så vidt muligt den pris, der er gældende den 15. i måneden. Hvis der ikke foreligger prisoplysninger for den 15. i måneden, så kan en passende dag tidligere på måneden eller et gennemsnit af priserne for månedens første 15 dage anvendes. For industrier, eller varer med høj variation inden for måneden, spørges der efter et gennemsnit over måneden i stedet.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 5 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 5 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Producent-og-importpriser-for-varer

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning til det elektroniske indberetningsskema for Producent- og importpriser for varer (PDF).

For førstegangsindberettere

  • Udfyld oplysninger i det fremsendte regneark, og gem filen på din PC eller tablet. Bemærk, at gyldig indberetning skal foretages via det fremsendte, standardiserede regneark.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af fremsendt regneark.

Vejledning til udfyldelse af standard regneark for førstegangsindberettere til Producent- og importpriser for varer (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 1600 virksomheder om lovpligtig, månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven på ca. 6.800 priser er fordelt på ca. 1100 varegrupper. Disse varegrupper udvælges, så de dækker minimum 70 procent af den samlede omsætningsværdi for den danske vareøkonomi. Inden for hver af disse varegrupper udvælges de største virksomheder (top-down) baseret på omsætningsværdi. Ved at udvælge de største virksomheder inden for en given varegruppe antages det, at der indsamles priser fra prissætterne, som er med til at sikrer en repræsentativ stikprøve for hele varegruppen.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Producentprisindekset falder fortsat

15. april 2024

Producentprisindekset falder fortsat

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i marts med 1,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 0,4 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 1,1 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Producent- og importprisindeks for varer'


Emneside: Producent- og importprisindeks for varer.

Statistikdokumentation: Producent- og importprisindeks for varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist