Gå til sidens indhold

Priser for renovering og vedligehold

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning.

OBS: Førstegangsindberettere får tilsendt en forudfyldt fil-skabelon med virksomhedsspecifikke oplysninger. Læs mere under: Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter udvalgte håndværksvirksomheder årlige prisoplysninger om renovering- og vedligeholdelsesopgaver. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne beregne Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse. Statistikken bruges af private virksomheder til prisregulering, af Danmarks Statistik til fastprisberegninger i nationalregnskabet samt af andre aktører i samfundet, såsom offentlige institutioner, interesseorganisationer og husholdninger, til vurdering af prisudvikling i håndværksbranchen. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?

Fristen for indberetning er 2. februar 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Virksomheder indberetter omkostninger ved boligbyggeri og anlægsarbejde samt årlige prisudviklinger for nybyggeri af boliger og renovering- og vedligeholdelsesarbejde.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Se vejledning på skemaet.

For førstegangsindberettere

  • Udfyld oplysninger i det fremsendte regneark, og gem filen på din PC eller tablet. Bemærk, at gyldig indberetning skal foretages via det fremsendte, standardiserede regneark.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af fremsendt regneark.

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 300 virksomheder om en lovpligtig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Indberetterne er udvalgt ud fra et størrelseshensyn ved hjælp af top down-princippet, så håndværksvirksomheder med den største omsætning indberetter til statistikken.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support. Med udgangspunkt i det typiske tidsforbrug pr. indberetning er det samlede tidsforbrug for erhvervslivet opgjort til 69 timer pr. år.

Priser-for-renovering-og-vedligehold-2024-02-21

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Priser på nybyggeri og renovering steg igen i 2023

4. april 2024

Priser på nybyggeri og renovering steg igen i 2023

Købsprisen på et nybygget fritliggende enfamiliehus steg med 9,7 pct. i 2023 sammenlignet med 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indeks for byggeri og anlæg'


Emneside: Indeks for byggeri og anlæg.

Statistikdokumentation: Producentprisindeks for renovering og vedligeholdelse.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist