Gå til sidens indhold

Nybyggeri af boliger

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter boligentreprenører kvartalsvise prisoplysninger for deres nybyggeri af boliger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne beregne Producentprisindeks for byggeri af boliger, der anvendes som prisindeks og konjunkturindikator i byggebranchen, samt i forbindelse med udarbejdelse af nationalregnskabet. Statistikken bruges af fagfolk, analytikere og politiske beslutningstager i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?
Periode Frist
1. kvartal 2024 19. april
2. kvartal 2024 19. juli
3. kvartal 2024 18. oktober
4. kvartal 2024 17. januar 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente regneark med vejledning som forberedelse til jeres indberetning.

Regneark til upload: Nybyggeri af boliger (Excel).

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Hent standard regneark

Standard regneark til upload: Nybyggeri af boliger (Excel).

Upload oplysninger i standard regneark

  • Udfyld oplysninger i standard regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".
Uddybende vejledning til upload af standard regneark.
Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år et mindre antal virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven er udvalgt ud fra et størrelseshensyn, ved hjælp af top down-princippet, så de største typehusfirmaer i Danmark, målt på omsætning, indberetter til statistikken. De indsamlede priser dækker hvert kvartal 30 til 40 pct. af samtlige fuldførte nybyggerier af enfamiliehuse i Danmark.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Priser på nybyggeri og renovering steg igen i 2023

4. april 2024

Priser på nybyggeri og renovering steg igen i 2023

Købsprisen på et nybygget fritliggende enfamiliehus steg med 9,7 pct. i 2023 sammenlignet med 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indeks for byggeri og anlæg'


Emneside: Indeks for bygge og anlæg. 

Statistikdokumentation: Producentprisindeks for byggeri af boliger

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist