Gå til sidens indhold

Museer og zoologiske anlæg

Indberet på Virk.dk:

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning.

Webskemaerne for Museer og Zoologiske anlæg er blevet revideret, hvilket betyder nyt design og nye spørgsmål. Specielt for Zoologiske anlæg er skemaet udvidet med spørgsmål om formidling og undervisning, lukkede arrangementer og dyrearter.


Klik her for at bestille papirskema

Indberetningsfrist

Fristen for indberetning er 3. marts 2023.

Vejledninger

Kontakt

Support til indberetning

Formål og anvendelse

Statistikkerne giver et overblik over danske museer og zoologiske anlægs besøgstal, antal arrangementer og årlige åbningstimer over tid. Som noget nyt spørges der også til de zoologiske anlægs dyrearter, herunder rødlistearter. Statistikkerne anvendes bl.a. af Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen til at vurdere aktiviteten på museerne og de zoologiske anlæg. De anvender det til at se på udviklingen samt foretage analyser og planlægning mv.

Læs mere om indberetning til Danmarks Statistik

Supplerende oplysninger

For perioden 2016 og frem findes lister med detaljerede oplysninger om besøgstal og åbningstider for statslige og statsanerkendte museer. For perioden 2010-2015 findes lister med detaljerede oplysninger om besøgstal og åbningstider for alle museer. Listerne kan hentes på www.dst.dk/museer. Tilsvarende lister for zoologiske anlæg kan hentes på www.dst.dk/zoologiske
Emneside: Museer

Emneside: Zoologiske haver og akvarier


Se Nyt fra Danmarks Statistik om Museer

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist