Gå til sidens indhold

Zoologiske haver

Formålet med statistikken er at belyse aktiviteten i de zoologiske anlæg i Danmark. De zoologiske haver og botaniske anlæg var fra 1999 til 2010 en integreret del af museumsstatistikken. Statistikken blev omlagt for statistikåret 2016. I 2021 er det kun zoologiske anlæg inkl. akvarier som indgår i statistikken.

Indhold

Statistikken over zoologiske anlæg er en årlig opgørelse af antal zoologiske anlæg, besøgstal og årlige åbningstid, ved de statsstøttede og ikke-statsstøttede zoologiske anlæg. Endelig fordeles zoologiske haver på landsdele og regioner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles årligt fra de enkelte zoologiske anlæg ved hjælp af et elektroniske spørgeskema. De indsamlede data gennemgår en validering hvor der bl.a tjekkes for konsistens i den enkelte indberetning og sammenlignes med data fra tidligere år. Når data er valideret aggregeres de og der bliver imputeret data for de zoologiske anlæg der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken giver et overblik over zoologiske anlægs besøgstal, åbningstimer og udvikling over tid. Centrale brugere af statistikken er Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen , en række interesseorganisationer og pressen. Statistikken udarbejdes i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og faggrupper. Interessenter og andre brugere har mulighed for at komme med ønsker til statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Undersøgelsen er frivillig og en del ikke-statsstøttede anlæg og haver svarer ikke på spørgeskema. Alle statsstøttede anlæg indberetter til statistikken hvert år. Besøgstallet for ikke-statsstøttede privatejede haver og anlæg vil være for lavt, men for statsstøttede haver og anlæg er besøgstallene dækkende. Det er meget få og let tilgængelige oplysninger, der bedes om og det skønnes ikke at være målefejl af betydning

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres årligt ca. 4 måneder efter referenceperiodens udløb. Udgivelsestiden overholdes altid.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der foretages ikke internationale sammenligninger. Data kan for statsstøttede zoologiske anlæg sammenlignes fra 1984 og frem til i dag, mens der for ikke-statsstøttede haver og anlæg er et mindre databrud i 2010 og 2016.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Data offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og på emnesiden på DST.

Læs mere om tilgængelighed