Gå til sidens indhold

Miljø­beskyttel­sesudgifter

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter større virksomheder deres direkte udgifter til miljøbeskyttelse opdelt på miljøformål og udgiftstype. Jeres indberetning er nødvendig dels for at kunne opgøre industriens miljøbeskyttelsesudgifter, dels for at kunne beregne hele samfundets udgifter hertil, en opgørelse som indgår i det grønne nationalregnskab. Statistikken bruges af politikere, interesseorganisationer, myndigheder, journalister m.fl. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen for indberetning er 30. august 2023.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Miljøbeskyttelsesudgifter (PDF - kladde).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 1 time

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Virksomheder bruger typisk ca. 1 time på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNINGøverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning til indberetning af Miljøbeskyttelsesudgifter (PDF)
Examples in English (PDF).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik. 

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert andet år ca. 1000 virksomheder om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomheder, der branchemæssigt befinder sig indenfor de 2-cifrede brancher 06 til 35 (DB07) og som overordnet har 50 eller flere ansatte, índberetter til denne statistik.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Øgede udgifter til affaldshåndtering i industrien

13. december 2023

Øgede udgifter til affaldshåndtering i industrien

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var på 4,1 mia. kr. i 2022, hvilket er 19 pct. højere end i 2020, opgjort i løbende priser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Emneside: Grøn økonomi.

Statistikdokumentation: Industriens miljøbeskyttelsesudgifter.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist