Gå til sidens indhold

Landbrug og gartneri

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca.15 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter bedrifter oplysninger om afgrøder, husdyr m.m. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i antal bedrifter, beskæftigelse, afgrøder og husdyrhold fordelt efter bedrifters størrelse, regioner m.m. Statistikken bruges af EU, landbrugets organisationer, ministerier og medier. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Tællingsdagen er 31. maj 2024.

Fristen for indberetning er 5. juni 2024.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Landbrug og gartneri (PDF - kladde).

Vejledning

Vejledning til indberetning af Landbrug og gartneri (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. Nedenfor ses en oversigt over tidsforbruget i 2022, men spørgeskemaet for 2023 indeholder flere spørgsmål, og tidsforbruget vil i år typisk være ca. 15 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.


Landbrug-og-gartneri
Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.
Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Undersøgelsen gennemføres som en repræsentativ stikprøveundersøgelse. I 2023 anmodes ca. 14.000 bedrifter om en lovpligtig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven udvælges, så den er repræsentativ i forhold til geografi, størrelse og typer af bedrifter. Visse bedrifter må, i kraft af deres størrelse eller specialisering, påregne at skulle indberette til undersøgelsen hvert år.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Færre svin og bedrifter med svin

3. april 2023

Færre svin og bedrifter med svin

I 2022 faldt antallet af svin med 6 pct. sammenlignet med året før, mens der blev 7 pct. færre bedrifter med svin. Dermed er den gennemsnitlige besætningsstørrelse næsten uændret fra 2021 til 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Bedrifter og arbejdskraft i landbrug og gartneri'


Emneside: Landbrug og gartneri.

Statistikdokumentation: Landbrug og gartneri.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Jordbruget i Danmark

Jorbruget i Danmark - forside af publikation - Danmarks Statistik 

Jordbruget i Danmark