Gå til sidens indhold

Engros­handlens lagre

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 15 minutter på denne indberetning.

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter engrosfirmaer deres værdi af lagre af handelsvarer. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling og bevægelser i værdien af engrosfirmaers lagre og for at kunne vurdere værdien af lagre med handelsvarer. Statistikken bruges af ministerier, banker, interesseorganisationer og af andre, der ønsker at inddrage lagerbevægelserne i den aktuelle konjunkturvurdering . Se "Hovedtal fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?
Periode Frist
1. kvartal 2024 12. april 2024
2. kvartal 2024 12. juli 2024
3. kvartal 2024 11. oktober 2024
4. kvartal 2024 10. januar 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her indberettes samlet lagerværdi af engrosvarer ved udgangen af hvert kvartal. Lagrene opgøres uden moms og forbrugsafgifter, i nedskrevne værdier, i hele 1.000 kr.

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.
OBS: Kladden kan indeholde spørgsmål, der ikke vises til alle virksomheder i den digitale indberetningsløsning.

Se alle spørgsmål: Engroshandlens lagre (PDF - kladde).

Estimeret tidsforbrug pr. indberetning er ca. 15 minutter – svarende til ca. 1 time pr. virksomhed pr. år.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vejledning

Vejledningen findes på indberetningsskemaet.

Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 230 virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Virksomheder, der skal indberette til denne statistik, er udvalgt blandt alle engrosvirksomheder, der har indberettet en lagerbeholdning på mindst 10 mio. kr. til Regnskabsstatistikken. Virksomhederne er udvalgt efter størrelsen på lagerbeholdningen, så alle større virksomheder skal indberette, mens mindre virksomheder udvælges tilfældigt.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Hovedtal fra statistikken"


Emneside: Industriens og engroshandlens lagre.

Statistikdokumentation: Industriens og engroshandlens lagre.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist