Gå til sidens indhold

Jernbane­transport - kvartalsvis

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Her kan I uploade jeres indberetning. Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter togoperatører oplysninger om aktiviteter i forhold til det danske jernbanenet. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse omfang og udvikling i investeringer i jernbaneanlæg samt trafik, ulykker og transport af passagerer og gods på jernbanenettet. Statistikken bruges primært til policyarbejde i EU, og en EU-forordning sikrer sammenlignelighed med de øvrige EU-lande. Statistikken bruges også af EU-Kommissionen, ministerier, organisationer og virksomheder med interesse i jernbanetransport. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning
Periode
1. kvartal 2024 22. april 2024
2. kvartal 2024 23. juli 2024
3. kvartal 2024 25. oktober 2024
4. kvartal 2024 27. januar 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente regnearket, med de spørgsmål undersøgelsen indeholder, som forberedelse til jeres indberetning:

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Udenlandske enheder uden MitID Erhverv kan dog ikke benytte denne løsning, hvorfor indberetningen sker via e-mail til jernbaner@dst.dk.

Hent regneark til udfyldning

Upload oplysninger i regneark

  • Udfyld oplysninger i det standardiserede regneark, og gem filen på din PC eller tablet.
  • Vælg START INDBERETNING øverst på siden, og indberet med MitID Erhverv.
  • Vælg journalnummer og periode, og klik "Upload-pil2".
  • Opdater kontaktoplysninger.
  • Vælg fil, og tryk på "Upload".

Uddybende vejledning til upload af regneark (Type 2).

Hvorfor skal I indberette?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 20 virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Dataindsamlingen dækker togoperatører med transport på det danske skinnenet, inklusiv private jernbaner og letbaner.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Kraftig stigning i antallet af togpassagerer i 2022

31. august 2023

Kraftig stigning i antallet af togpassagerer i 2022

I 2022 steg antallet af passagerer på det danske jernbanenet til 302 mio., hvilket svarer til en stigning på 42,6 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Godstransport med tog'


Emneside: Godtransport med tog.

Statistikdokumentation: Jernbanetransport.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist