Gå til sidens indhold

Industriens salg af varer

 Danmarks Statistik normaliserer opfølgning på manglende indberetning efter COVID-årene. Læs mere her.

Indberet via IDEP, hvor du kan indtaste eller uploade oplysninger om varesalg. 

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30 minutter på denne indberetning.

Hvad sælger danske fremstillingsvirksomheder lige nu?

Statistikken beskriver udvikling i salg af varer og tjenester i de industrielle brancher. Den bruges af brancheorganisationer, markedsanalytikere og politiske beslutningstagere samt af EU, FN m.fl. Den er også en vigtig kilde til Danmarks nationalregnskab.

Industrivirksomhederne indberetter:

 • Del 1: Salg af varer og tjenester: mængde og værdi af salg fordelt på produktionstyper og vare- eller tjenestekoder.
 • Del 2: Samlet omsætning: herunder ikke-fordelte rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning.

OBS: Indberetningen skal ske i HELE KRONER (ikke i hele 1.000 kr.).

Læs mere nedenfor under: Hvilke oplysninger skal jeg indberette?

Frister for indberetning
Periode Frist
1. kvartal 2022 20. april 2022
2. kvartal 2022 27. juli 2022
3. kvartal 2022 14. oktober 2022
4. kvartal 2022 16. januar 2023

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal jeg indberette?

Indberetningen har to dele: 1) Salg af varer og tjenester og 2) Samlet omsætning:

 

1) Salg af varer og tjenester:

 • Produktionsformer: Salg af varer og tjenester omfatter fire produktionsformer: 1) Egenproduktion, 2) Varer produceret for virksomheden af underleverandør, 3) Varer produceret af virksomheden som underleverandør for andre, 4) Industrielle tjenesteydelser. Læs mere om produktionsformer her: Hvilke oplysninger skal jeg indberette? 
 • Varekoder: Salg af varer og tjenester skal indberettes fordelt på varekoder. De kan fremsøges i indberetningsløsningen, og jeres mest brugte koder gemmes fra gang til gang. Se eventuelt også: Varekoder og mængdeenheder eller Industrielle tjenestekoder.
 • Mængde og værdi: For hver varekode indberettes den solgte mængde og værdi (ekskl. moms).
 • Indtast eller upload? Hvis du skal indberette mange vareposter, kan du importere en Excel-fil med data i stedet for at indtaste alle oplysninger manuelt – se nedenfor: Hvordan kan jeg indberette?

2) Samlet omsætning:

 • Samlet omsætning omfatter sum af salg af varer og tjenester samt eventuelle rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning. Oplysningerne indtastes manuelt.

Hvis virksomheden ikke har solgt varer eller tjenester i kvartalet, skal der kun indberettes oplysninger om samlet omsætning.

 

Læs mere om indberetningens indhold.

Hvordan kan jeg indberette?

Indberetning foregår i programmet IDEP, hvor du enten kan indtaste eller importere en fil med oplysninger om varesalg. Oplysninger om samlet omsætning indtastes manuelt.

 

Hvis du vil importere en fil med oplysninger om varesalg, skal du klargøre filen, før du starter indberetningen – se Quickguide.

 

Start indberetning i IDEP:

 • Vælg Start indberetning øverst på denne side.
 • Vælg Dan en indberetning.
 • Vælg Indberetning: Industriens salg af varer.
 • Vælg din indberetningstype:
  • Dataimport fra fil
  • Ingen salg af egne varer
  • Manuel indtastning.
 • Vælg periode: Fx: 2022-1: 1. kvartal 2022.
 • Vælg produktionstyper for solgte varer: 1) Egenproduktion, 2) Varer produceret for virksomheden af underleverandør, 3) Varer produceret af virksomheden som underleverandør for andre, 4) Industrielle tjenesteydelser.

Indberet oplysninger om varesalg:

Indberet samlet omsætning:

 • Kontrollér samlet værdi af indberettet salg af varer og tjenester.
 • Indtast oplysninger om eventuelle rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning.
 • Vælg GODKEND OG FORTSÆT.
 • Vælg: Send indberetningen (indberetningen er ikke registreret, før den er sendt).
Hvilke virksomheder skal indberette?
Antal virksomheder med indberetningspligt

Hvert år er ca. 3.000 faglige enheder pligtige til kvartalsvis indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Alle faglige enheder med hovedbranche i industri og råstofindvinding med mindst 10 fuldtidsbeskæftigede er pligtige til indberetning. Populationen udvælges én gang årligt ud fra oplysninger om branche ved referenceårets start og beskæftigelsen i 3. kvartal året før.

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 30 minutter

Virksomheder kan frivilligt oplyse deres tidsforbrug i indberetningsløsningen. En gennemsnitlig, normalt effektiv virksomhed bruger typisk ca. 30 minutter på en indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Emneside: Industriens salg af varer

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist

Databeskyttelse af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger mv.

Læs mere om databeskyttelse

Anbefalede browsere

Digitale blanketter fungerer ikke optimalt i Internet Explorer. Brug en moderne browser, fx Chrome, Firefox eller Edge. 
NemID nøglefil fungerer ikke i Edge og Safari.

Læs mere om understøttede browsere