Gå til sidens indhold

Industriens salg af varer

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

 (English)

Indberet via IDEP

Start indberetning

Virksomheder bruger typisk ca. 30 minutter på denne indberetning.

OBS: Jeres indberetning har to dele:

 • Del 1: Salg af varer og tjenester: mængde og værdi af salg fordelt på produktionstyper og vare- eller tjenestekoder.
  • Oplysninger om salg kan ENTEN indtastes ELLER uploades i IDEP.
 • Del 2: Samlet omsætning: herunder ikke-fordelte rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning.
  • Oplysninger om omsætning skal indtastes i IDEP.

OBS: Indberetningen skal ske i HELE KRONER (ikke i hele 1.000 kr.).

Læs mere under: Hvilke oplysninger skal I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomheder i alle industrielle brancher kvartalsvist deres salg af varer og tjenester og samlede omsætning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udvikling i fremstillingsvirksomhedernes salg af varer og tjenester. Statistikken bruges af brancheorganisationer, markedsanalytikere og politiske beslutningstagere samt af EU, FN m.fl. Den er også en vigtig kilde til Danmarks nationalregnskab. Se "Nyt fra statistikken" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?
Periode Frist
1. kvartal 2024 15. april 2024
2. kvartal 2024 22. juli 2024
3. kvartal 2024 15. oktober 2024
4. kvartal 2024 15. januar 2025

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Indberetningen har to dele: 1) Salg af varer og tjenester og 2) Samlet omsætning:

1) Salg af varer og tjenester

 • Produktionsformer: Salg af varer og tjenester omfatter fire produktionsformer: 1) Egenproduktion, 2) Varer produceret for virksomheden af underleverandør, 3) Varer produceret af virksomheden som underleverandør for andre, 4) Industrielle tjenesteydelser. Læs mere om produktionsformer her: Hvilke oplysninger skal I indberette (PDF)?
 • Varekoder: Salg af varer og tjenester skal indberettes fordelt på varekoder. De kan fremsøges i indberetningsløsningen, og jeres mest brugte koder gemmes fra gang til gang. Se eventuelt også: Varekoder og mængdeenheder eller Industrielle tjenestekoder.
 • Mængde og værdi: For hver varekode indberettes den solgte mængde og værdi (ekskl. moms).
 • Indtast eller upload? Hvis I skal indberette mange vareposter, kan I importere en Excel-fil med data i stedet for at indtaste alle oplysninger manuelt – se nedenfor: Hvordan kan I indberette?

2) Samlet omsætning

 • Samlet omsætning omfatter sum af salg af varer og tjenester samt eventuelle rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning. Oplysningerne indtastes manuelt.

Hvis virksomheden ikke har solgt varer eller tjenester i kvartalet, skal der kun indberettes oplysninger om samlet omsætning.

Læs mere om indberetningens indhold (PDF).

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 30 minutter

Læs mere om tidsforbrug.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberetning foregår i programmet IDEP, hvor I enten kan indtaste eller importere en fil med oplysninger om varesalg. Oplysninger om samlet omsætning indtastes manuelt.

Hvis I vil importere en fil med oplysninger om varesalg, skal I klargøre filen, før I starter indberetningen – se Quickguide: Indberet med dataimport af oplysninger om varesalg (PDF).

Start indberetning i IDEP:

 • Vælg START INDBERETNING øverst på denne side.
 • Dan en indberetning.
 • Vælg Indberetning: Industriens salg af varer.
 • Vælg din indberetningstype:
  • Dataimport fra fil
  • Ingen salg af egne varer
  • Manuel indtastning.
 • Vælg periode: Fx: 2023-1: 1. kvartal 2023.
 • Vælg produktionstyper for solgte varer: 1) Egenproduktion, 2) Varer produceret for virksomheden af underleverandør, 3) Varer produceret af virksomheden som underleverandør for andre, 4) Industrielle tjenesteydelser.

Del 1: Indberet oplysninger om varesalg:
Del 2: Indberet samlet omsætning:
 • Kontrollér samlet værdi af indberettet salg af varer og tjenester.
 • Indtast oplysninger om eventuelle rabatter, tillæg, salg af handelsvarer og anden omsætning.
 • Vælg GODKEND OG FORTSÆT.
 • Vælg: Send indberetningen (indberetningen er ikke registreret, før den er sendt).
Hvem skal indberette – og hvorfor?

Indberetningen er lovpligtig

EU-lovgivning forpligter Danmark til at producere en række statistikker om erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik §§ 8-12a forpligter virksomheder til at indberette oplysninger til statistik.

Antal virksomheder med indberetningspligt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 3.000 virksomheder om lovpligtig, kvartalsvis indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Pligtige til indberetning er alle faglige enheder med hovedbranche i industri og råstofindvinding med mindst 10 ansatte (årsværk) eller med en årsomsætning på over 100 mio. kr. Populationen udvælges én gang årligt ud fra oplysninger om branche ved referenceårets start og beskæftigelsen i 3. kvartal året før.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hvor lang tid tager det typisk at indberette?

Typisk tidsforbrug pr. indberetning er ca. 30 minutter

Virksomheder bruger typisk ca. 30 minutter på denne indberetning – inklusiv adgang, fremskaffelse af oplysninger, indtastning og eventuel support.

Industriens-salg-af-varer-13-03-2024

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.

Seneste "Nyt fra statistikken"

Medicinalindustrien sikrede fortsat fremgang i 2023

1. marts 2024

Medicinalindustrien sikrede fortsat fremgang i 2023

I 2023 steg omsætningen i industrien inkl. råstofindvinding til 1.129 mia. kr., hvilket var en fremgang på 36 mia. kr. eller 3,3 pct. i forhold til 2022. Fremgangen skyldes især markant vækst i medicinalindustrien.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens salg af varer'


Emneside: Industriens salg af varer.

Statistikdokumentation: Industriens salg af varer.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist