Gå til sidens indhold

Arbejds­kraftunder­søgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen

Start spørgeskemaet

Frist

Fristen fremgår af det brev, du har modtaget.

Om undersøgelsen

Det er vigtigt at få et troværdigt billede af, hvordan arbejdsmarkedsforholdene udvikler sig i Danmark. Derfor gennemføres hvert år ca. 80.000 interview med personer i alderen 15-89 år, der både er på og uden for arbejdsmarkedet for at sikre, at alle aspekter bliver tilstrækkeligt belyst.

Du er blevet udvalgt til at deltage i Arbejdskraftundersøgelsen, og dit navn og din adresse har vi fået oplyst af Det Centrale personregister (CPR).

For at undersøgelsen kan blive så repræsentativ som muligt, er det meget vigtigt at alle deltager. Det er frivilligt at deltage, men vi håber, at du vil deltage, for at sikre den bedst mulige dokumentation af arbejdsmarkedet.

Ved at svare på undersøgelsen, giver du samtykke til, at Danmarks Statistik må benytte de afgivne oplysninger til statistik.

Kontakt

Arbejdskraftundersøgelsen gennemføres i samarbejde med analyseinstituttet Epinion. Du kan få mere viden om undersøgelsen på www.aku.epinion.dk, og ønsker du at kontakte os, er du meget velkommen til at:

Husk altid at oplyse referencenr. ved alle henvendelser.

Kontakt den statistikansvarlige Martin Faris Sawaed Nielsen på mfs@dst.dk
eller tlf. 39 17 34 98 (kl.10 - 15).

Formål og anvendelse

Undersøgelsen beskriver danskernes tilknytning til arbejdsmarkedet, fx hvor mange er i beskæftigelse, ledige eller uden for arbejdsstyrken.

Undersøgelsens resultater indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal.

Læs mere om Arbejdskraftundersøgelsen


Emneside: Arbejdskraftundersøgelsen

Se Nyt fra Danmarks Statistik

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist