Gå til sidens indhold

Nielsen har slået Jensen af pinden

Navne - hele befolkningen 1. januar 2016

For første gang i navnestatistikkens historie er Jensen ikke længere det mest almindelige efternavn. Nielsen har nemlig slået Jensen af pinden. Helt præcist er der 255.138 med Nielsen som efternavn og 254.675 med Jensen som efternavn. På de næste pladser kommer Hansen, Pedersen og Andersen. På trods af en topplacering blandt efternavne viser alle fem navne et fald.

Antal personer med efternavnene Nielsen og Jensen. 1. januar

Nielsen er mindst udbredt blandt de helt unge

Aldersfordelingen blandt de fem mest anvendte efternavne viser en tydelig tendens. Jo yngre man er, jo færre har et af de fem mest anvendte efternavne. Nielsen og Jensen ligger tæt op ad hinanden gennem alle aldersklasser. Det samme gør Pedersen og Andersen, hvor Hansen ligger lige midt imellem disse to grupper.

Andel af befolkningen med de fem mest anvendte efternavne. 1. januar 2016

Under halvdelen af befolkningen har et 'sen'-efternavn

Blandt hele befolkningen er det 48 pct., der har et efternavn, der ender på 'sen'. Det har været faldende i mange år. For 30 år siden var andelen 66 pct. Både i dag og for 30 år siden er andelen med 'sen'-efternavne højest blandt den ældre del af befolkningen og lavest blandt de helt unge.

Andel af befolkningen med et 'sen'-efternavn. 1. januar

De mest almindelige navne har 'sen'-efternavne

Kirsten Nielsen indtager førstepladsen for almindeligste fulde navne med 739 personer. På anden- og tredjepladsen kommer hhv. Kirsten Jensen og Michael Jensen, som hhv. 734 og 647 hedder. Har man tre navne, er det almindeligste navn Poul Erik Nielsen, som 397 personer hedder. Poul Erik med Jensen og Hansen til efternavn kommer på de efterfølgende pladser. Først på syvendepladsen kommer det første pigenavn med 234 personer, der hedder Else Marie Nielsen.

Ser man kun på første fornavn og efternavn, er den mest almindelige navnekombination Jens Jensen for mænd, som 3.489 hedder, og Kirsten Jensen for kvinder, som 2.316 hedder.

Mest udbredte fornavne er Marie eller Anne samt Peter

Det mest udbredte fornavn blandt kvinderne er Marie, hvis man ser på alle fornavne, uanset om det er første fornavn eller et efterfølgende fornavn. Faktisk har 93.355 kvinder Marie som et af de første fire fornavne. Kun 18.105 kvinder hedder Marie som første fornavn. Ser man kun på første fornavn, er det Anne, der ligger i top med 46.423.

Blandt mændene ligger Peter højest, uanset om man ser på samtlige fornavne eller kun første fornavn. 73.883 mænd har Peter som et af de fire første fornavne, men kun 49.227 mænd hedder Peter som første fornavn.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. januar 2016 - Nr. 19

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. januar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om navne bygger på et udtræk fra CPR. Navnestatistikken omfatter alle personer, der er bosat i Danmark 1. januar.
I CPR-registeret kan man kun have ét efternavn. Resten af de navne, en person har, betragter vi som fornavne. Fornavne adskilt af et mellemrum betragtes som hvert sit selvstændige navn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Navne