Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 351 - 360 af 555

  Kursusdeltagelse, almene og forberedende kurser (afsluttet)

  Efter uddannelsesområde, højest fuldførte uddannelse, alder, køn, herkomst, enhed og tidsangivelse
  1996-2011 (Antal)

  https://www.statistikbanken.dk/VEU21

  Statistikbanktabel

  Lønmodtagerorganisationernes medlemstal pr. 31.12 (afsluttet)

  Efter medlemsorganisationer og køn
  2007-2018 (Antal)

  Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark), Korgruppen v/Dansk Korforbund CO10 (2008-), Kriminalforsorgsforeningen CO 10, Musikgruppen i CO10, Organistforeningen CO 10 (tidligere: Foreningen af Præliminære Organister CO 10), Politiforbundet i Danmark CO 10, Radiotelegrafistforeningen af 1917 CO10 ( 2009 -), Trafikforbundet CO 10, Viften - Ansatte i Folketingsansatte CO 10, Cabin Union Denmark, Centralforeningen for Stampersonel (-2008), Danmarks Lærerforening, Dansk Formandsforening (2016-), Dansk Korforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund (2008 - ), Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Dansk Teaterforbund ( - 2007), Danske Bandagister - Lønfraktionen, Danske Bioanalytikere, Danske Forsyningsselskabers Funktionærsammenslutning (- 2013), Danske Fysioterapeuter, Danske produktionshøjskolers Lærerforening ( - 2007), Danske psykomotoriske Terapeuter, Danske Skov- og Landskabsingeniører, Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund, DSV Road (Tidligere: DFDS TRANSPORT Funktionærforening) (- 2011), Ergoterapeutforeningen, FAF - Film- og TV-arbejderforeningen, Farmakonomforeningen, Finansforbundet, Foreningen af administrationspersonale ved CSC (- 2011), Foreningen af danske inseminører, Foreningen af danske Sceneinstruktører, Foreningen af Havnefogeder i Danmark (-2010), Foreningen af Kommunale Chefer (-2013), Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer, Foreningen Danmarks Radios Symfoniorkester, Foreningen Danmarks Radios Underholdningsorkester, Forsikringsforbundet (Tidligere Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening), Frederiksberg Kommunalforening, Frie Skolers Lærerforening, Funktionærforeningen Carlsberg, Funktionærforeningen i F.D.B. og COOP Danmarks (- 2013), Funktionærforeningen i RMS Plus (-2010), Funktionærkredsen ved ISS/CSC (-2008), Gentofte Kommunalforening, Hi - Organisation for ledende medarbejdere i idræt-kultur-fritid, Hoffunktionærforeningen, JID, Jordemoderforening, Konstruktørforeningen, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening, Kost og Ernæringsforbundet, Københavns Kommunale Embedsmandsforening ( - 2013), Københavns Kommunale Maskinmesterforening ( - 2007), Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere ( - 2007), Danske Fodterapeuter, Lederforeningen i TDC, LederForum - Social & Sundhedssektoren ( - 2017), Lufthavnsfunktionærerne ( - 2007), Medieforbundet i Danmarks Radio, Merkonomernes Hovedorganisation, Personaleforeningen for KL med tilsluttede institutioner, PROSA - EDB-fagets fagforening, Radiograf Rådet i Danmark, Radiotelegrafistforeningen af 1917 (Udenfor CO10) ( - 2008) (2011-2017), SAFU Sammenslutningen af Funktionærer, Sammenslutningen af danske Scenografer, Turistførerforeningen, Uddannelsesforbundet (2008 - ), LEDERNES HOVEDORGANISATION, Lederne, PRO, AC - AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION, Arkitektforbundet, Bibliotekarforbundet, Civiløkonomerne (-2008), Dansk Journalistforbund (2008 - ), Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Organist og Kantor Samfund, De offentlige tandlæger, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening ( - 2007) (2013 -), Foreningen af kliniske diætister (2009-2017), Forsvarsgruppen i AC, Gymnasieskolernes Lærerforening, HL - Adjunkt Lektorgruppen ( -2017), Ingeniørforeningen i Danmark ( - 2007) (2013 - ), Jordbrugsakademikerne, Jurist- og Økonomforbundet, Kommunikation og Sprog, Lægeforeningen, Dansk Magisterforening, Mejeriingeniørforeningen, Pharma-Danmark, Præsteforeningen, Psykologforeningen, Skibsinspektørforeningen, Tandlægeforeningen, UDEN FOR HOVEDORGANISATIONERNE, 2B - Bedst og Billigst - Det Faglige Hus (2009 - ), Business Danmark, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Formands Forening ( - 2015), Dansk Journalistforbund, Den Danske Landinspektørforening (2008 - 2012), Fagforeningen Danmark - Det Faglige Hus, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte, Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet m.fl., FRIE Funktionærer (2011 -), Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen - Det Faglige Hus, Fængselsforbundet i Danmark (-2008), Ingeniørforeningen i Danmark (2008 - 2012), ASE Lønmodtagere (Tidligere: JOBtryghed) (2011 -), Krifa - Kristelig Fagforening, Maskinmestrenes Forening, Søfartens Ledere (2013 -)

  https://www.statistikbanken.dk/LONMED1

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable