Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 511 - 520 af 1806

  Gennemsnitlig straflængde(mdr.) for betingede frihedsstraffe

  Efter køn, alder, overtrædelsens art og afgørelsestype
  2007-2022 (Antal)

  STRAF48, køn, I alt, Mænd, Kvinder, alder, Alder i alt, Uoplyst alder, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, 20 år, 21 år, 22 år, 23 år, 24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80 år og derover, overtrædelsens art, Overtrædelsens art i alt, Straffelov i alt, Uoplyst straffelov, Seksualforbrydelser i alt, Blodskam mv., Voldtægt mv., Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013), Seksualforbrydelse mod barn under 12 år (Ny fra 2013), Heteroseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013), Seksualforbrydelse mod barn under 15 år (Ny fra 2013), Seksualforbrydelse i øvrigt (Ny fra 2013), Homoseksuel sædelighedsforbrydelse mod barn under 12 år (Udgået 2013), Homoseksuel sædelighedsforbrydelse i øvrigt (Udgået 2013), Blufærdighedskrænkelse ved beføling, Blufærdighedskrænkelse ved blotteri, Blufærdighedskrænkelse i øvrigt, Utugt mv., Voldsforbrydelser i alt, Vold og lignende mod offentlig myndighed, Opløb/forstyrrelse af offentlig orden, Manddrab, Forsøg på manddrab, Psykisk vold mv., Simpel vold, Alvorligere vold, Særlig alvorlig vold, Vold mod sagesløs, Forsætlig legemskrænkelse i øvrigt, Forsætlig legemsbeskadigelse, Uagtsomt manddrab/legemsbeskadigelse, Forbrydelse mod liv og legeme, Forbrydelse mod den personlige frihed, Trusler, Ejendomsforbrydelser i alt, Dokumentfalsk, Dokumentfalsk med check, Brandstiftelse, Indbrud i forretning, virksomhed mv., Indbrud i beboelser, Indbrud i ubeboede bebyggelser, Tyveri fra bil, båd mv., Butikstyverier mv., Andre tyverier, Tyveri/brugstyveri af køretøj, Tyveri/brugstyveri af knallert, Tyveri/brugstyveri af cykel, Tyveri/brugstyveri af andet, Ulovlig omgang med hittegods, Underslæb, Bedrageri, Checkbedrageri, Mandatsvig, Afpresning og åger, Skyldnersvig, Hæleri, Røveri, Grov skattesvig mv., Hærværk, Uagtsomt hæleri, Berigelsesforbrydelse og formuekrænkelse, Andre straffelovsforbrydelser i alt, Forbrydelse mod offentlig myndighed mv., Forbrydelse i offentlig tjeneste, Falsk forklaring for retten, Falsk forklaring i øvrigt, Forbrydelse vedrørende penge og bevismateriale, Salg af narkotika mv., Smugling mv. af narkotika, Almenskadelige forbrydelser mv., Ulovligt erhverv mv., Forbrydelser i familieforhold, Uagtsomt manddrab mv. i forbindelse med færdselsuheld, Tilhold (Udgået 2012), Freds- og ærekrænkelser, Færdselslov i alt, Færdselsuheld uspecificeret, Færdselsuheld med spiritus, Spirituskørsel, Mangler ved køretøj, Færdselslovsovertrædelser i øvrigt, Særlove i alt, Lov om euforiserende stoffer, Våbenloven, Skatte- og afgiftslove mv., Andre strafferetlige særlove, Sundheds- og sociallove, Bygge- og boliglove, Miljøloven, Love vedrørende dyr, jagt mv., Love vedrørende arbejde, transport mv., Selskabs- og firmalovgivningen mv., Love vedrørende forsvaret o.l., Love vedrørende offentlige forsyninger, Love vedrørende spil, bevilling, næring, Særlovgivning i øvrigt, Uoplyst særlovgivning, afgørelsestype, Afgørelsestype i alt, 121 Betinget dom alene, 122 Betinget dom og samfundstjeneste, 123 Betinget dom og bøde, 124 Betinget dom, bøde og samfundstjeneste

  https://www.statistikbanken.dk/STRAF48

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable