Gå til sidens indhold

Tal om kommuner fra Danmarks Statistik

De kommunale budgetter for 2020 skal være færdigbehandlet i kommunerne den 5. november. I den forbindelse har vi i Danmarks Statistik en række værktøjer til at beskrive kommunerne.

22. oktober 2019 kl. 12:05

I Danmarks Statistik opgør vi kommunernes regnskaber og budgetter, som bl.a. offentliggøres i Statistikbanken.

Vi har også opgjort kommunernes udgifter til områder som fx folkeskolen, ældre eller kultur målt pr relevant indbygger. Vi har også lavet opgørelsen som et landkort, hvor man selv kan vælge farve, intervaller og sammenligne udviklingen i forskellige kommuner over tid ved at klikke på kortet. Opgørelsen er lavet på kommunernes regnskaber, og de seneste tal er derfor fra 2018.

En del af forskellene i kommunernes udgifter skyldes, at der er forskel på, hvem der bor i kommunerne. I vores interaktive befolkningspyramide, kan du se aldersfordelingen i forskellige kommuner nu, i fortiden og et bud på fremtiden. Tallene i befolkningspyramiden kan også findes i denne befolkningstabel i Statistikbanken.

Danmarks Statistik har også en lang række andre tal, som er opdelt på kommuner. Vi har samlet de fleste af dem på vores hjemmeside.

Links:
Tabeller i Statistikbanken med kommunale regnskaber: https://www.statistikbanken.dk/10188
Kommunernes relative udgifter til forskellige formål: https://www.statistikbanken.dk/NGLK
Kommunekort med nøgletal for kommunernes regnskaber: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Graphics/mapanalyser.asp?maintable=NGLK&lang=0
Befolkningspyramiden: http://extranet.dst.dk/pyramide/pyramide.htm#!&t=1
Befolkningen fordelt på alder og kommune: https://www.statistikbanken.dk/FOLK1A
Liste over tabeller opdelt på kommuner: https://www.dst.dk/da/Statistik/kommunekort/statistikbanktabeller-paa-kommuneniveau

Kontakt:
Tal om kommuneregnskaber og -budgetter: Kevin Vejrup, 39 17 34 66, kev@dst.dk
Tal om befolkningen: Dorthe Larsen, 39 17 33 07, dla@dst.dk
Hjælp til statistikbanken og kommunekortet: Jakob Solander, 39 17 31 58, jcs@dst.dk