Gå til sidens indhold

Statistikbanktabeller på kommuneniveau

På denne sider finder du tabeller i Statistikbanken med data på kommuneniveau.

Alle Statistikbankens tabeller kan findes i Statistikbanken.

Befolkning og valg

Husstande, familier og børn

Husstande

Husstande 1. januar efter kommune, husstandstype og husstandsstørrelse (FAM55N)

Voksne 1. januar efter kommune, husstandstype, antal personer i husstand , antal børn i husstand, køn og alder (FAM122N)

Familier

Familier 1. januar efter kommune, familietype, familiestørrelse og antal børn (FAM44N)

Børnefamilier 1. januar efter område, yngste og ældste hjemmeboende barns alder, familietype og antal hjemmeboende børn (FAM44B)

Børnefamilier 1. januar efter område, enhed, familietype, børns alder (FAM44BA)

Voksne 1. januar efter kommune, familietype, antal personer i familien, antal børn i familien, køn og alder (FAM100N)

Børn

Børn 1. januar efter kommune, husstandstype, antal personer og antal børn i husstanden, køn og alder (FAM133N)

Børn 1. januar efter kommune, familietype, antal personer og antal børn i familien, køn og alder (FAM111N)

Børn og unge (alle 0-29-årige) 1. januar, der har mistet forældre ved dødsfald, efter kommune, alder, mor status, far status og status på begge forældre (BRN10)

Børn (alle 0-17-årige) 1. januar efter kommune, alder, familietype, mor status og far status (BRN9)

Børn (alle 0-17-årige) 1. januar efter søskende de bor sammen med (antal og kombination), kommune, alder, familietype, antal søskende og kombination af søskende (BRN15)

Børn (alle 0-17-årige) 1. januar efter alle søskende (antal og kombination), kommune, alder, familietype, antal søskende og kombination af søskende (BRN16)

Børn (alle 0-17-årige) 1. januar efter kommune, voksne i bopælsfamilien, bopælsfamilietype, voksne i samværsfamilien, samværsfamilietype og alder (BRN13)

Børn (0-16-årige) 1. januar med familieskift efter kommune, familieskift, familietype sidste år, familietype i år og alder (BRN11)

Levevilkår

Ligestilling

Familie og ligestilling

Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit) efter moderens højeste fuldførte uddannelse, forældrenes uddannelsesniveau og område (LIGEFI1)

Forældrepar efter barnets familieforhold, forældrenes dagpengeret, moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse og område (LIGEFB1)

Arbejde og ligestilling

Ligestillingsindikator for erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser efter frekvens, familietype, område og alder (LIGEAI2)

Ligestillingsindikator for NEET efter bopælsområde og alder (LIGEAI6)

Ligestillingsindikator for fuldtidsledige efter alder og område (LIGEAI9A)

Ligestillingsindikator for langtidsledige efter alder og område (LIGEAI10)

Befolkningen efter område, socioøkonomisk status, familietype, køn og alder (LIGEAB2)

Beskæftigede efter område, branche, forsikringskategori, køn og alder (LIGEAB4)

Befolkningen (16-24 år) efter status (NEET), bopælsområde, køn og alder (LIGEAB6)

Fuldtidsledige efter ydelsestype, område, køn og alder (LIGEAB9A)

Langtidsledige efter område, køn og alder (LIGEAB10)

Helbred og ligestilling

Ligestillingsindikator for indlæggelser, ambulante behandlinger og skadestuebesøg efter type, område, alder, familietype og diagnose (LIGEHI7)

Kultur og ligestilling

Ligestillingsindikator for personlige modtagere af Kulturministeriets udbetalinger efter bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper (LIGEKI1)

Ligestillingsindikator for Kulturministeriets udbetalinger til personer efter bopælsområde, kulturemne og aldersgrupper (LIGEKI2)

Ligestillingsindikator for elever på musikskoler (0-24 år) efter område og fag (LIGEKI3)

Livskvalitet

Objektive livskvalitetsmål

Livskvalitet efter nøgletal og område 2008-2015 (LIVO1)

Subjektive livskvalitetsmål

Livskvalitet efter tilfredshed, score, område, alder og køn (LIVS2)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, område, alder og køn (LIVS3)

Livskvalitet efter sindstilstand, score, område, alder og køn (LIVS4)

Livskvalitet efter helbred, enhed, område, alder og køn (LIVS5)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, område, alder og køn (LIVS6)

Livskvalitet efter dagligdag, hyppighed, område, alder og køn (LIVS7)

Livskvalitet efter sociale relationer, hyppighed, område, alder og køn (LIVS8)

Livskvalitet efter økonomi, score, område, alder og køn (LIVS9)

Livskvalitet efter tillid, score, område, alder og køn (LIVS10)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, område, alder og køn (LIVS11)

Indkomst og livskvalitet

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, personlig disponibel indkomst, område og køn (LIVIL5)

Udlejningsforhold og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, udlejningsforhold, område og kønejningsforhold, område og køn (LIVBO2)

Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO6)

Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO7)

Livskvalitet efter økonomi, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO8)

Livskvalitet efter tillid, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, udlejningsforhold, område og køn (LIVBO10)

Uddannelse og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL2)

Livskvalitet efter sindstilstand, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL6)

Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL7)

Livskvalitet efter økonomi, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL8)

Livskvalitet efter tillid, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, højeste fuldførte uddannelse, område og køn (LIVUL10)

Socialøkonomisk status og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES2)

Livskvalitet efter sindstilstand, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES6)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES7)

Livskvalitet efter økonomi, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES8)

Livskvalitet efter tillid, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, socioøkonomisk status, område og køn (LIVES10)

Lægekontakt og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK2)

Livskvalitet efter sindstilstand, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, kontakt til læge, område og køn (LIVLK4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, kontakt til læge, område og køn (LIVLK5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, kontakt til læge, område og køn (LIVLK6)

Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, kontakt til læge, område og køn (LIVLK7)

Livskvalitet efter økonomi, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK8)

Livskvalitet efter tillid, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, score, kontakt til læge, område og køn (LIVLK10)

Herkomst og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE2)

Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE6)

Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE7)

Livskvalitet efter økonomi, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE8)

Livskvalitet efter tillid, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, herkomst, område og køn (LIVHE10)

Formue og livskvalitet

Livskvalitet efter tilfredshed, enhed, formue, område og køn (LIVFO1)

Livskvalitet efter meningsfuldhed, enhed, formue, område og køn (LIVFO2)

Livskvalitet efter sindstilstand, enhed, formue, område og køn (LIVFO3)

Livskvalitet efter helbred, enhed, formue, område og køn (LIVFO4)

Livskvalitet efter livsrestriktioner, enhed, formue, område og køn (LIVFO5)

Livskvalitet efter dagligdag, enhed, formue, område og køn (LIVFO6)

Livskvalitet efter sociale relationer, enhed, formue, område og køn (LIVFO7)

Livskvalitet efter økonomi, enhed, formue, område og køn (LIVFO8)

Livskvalitet efter tillid, enhed, formue, område og køn (LIVFO9)

Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse, enhed, formue, område og køn (LIVFO10)

Sundhed

Sygehusbenyttelse

Sygehusbenyttelse efter område, persongruppe, nøgletal, alder og køn (INDAMP01)

Sygehusbenyttelse efter område, diagnosegruppe, nøgletal, alder og køn (INDAMP02)

Indlæggelser, sengedage og indlagte patienter efter område, alder og køn (IND03)

Indlagte patienter efter område, dominerende diagnose (99 gruppering), alder og køn (INDP01)

Indlagte patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (INDP02)

Ambulante behandlinger og ambulante patienter efter område, alder og køn (AMB03)

Ambulante patienter efter område, dominerende diagnose (99 gruppering), alder og køn (AMBP01)

Ambulante patienter efter område, diagnose (99 gruppering), alder og køn (AMBP02)

Lægebesøg

Befolkningen efter område og sygesikringsgruppe (SYGSIK)

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGK)

Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGKS)

Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGP)

Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGPS)

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGU)

Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder, køn og socioøkonomisk status (SYGUS)

Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (RES11)

Stofmisbrug

Stofmisbrugsbehandling efter område og aktivitet i året (SMDBV001)

Stofmisbrugsbehandling efter område og behandlingsgaranti (SMDBV004)

Hjemmesygepleje

Modtagere af hjemmesygepleje i eget hjem efter område, alder og køn (HJEMSYG)

Offentligt forsørgede

16-64-årige offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede (fuldtidsdeltagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (AUK01)

Offentligt forsørgede (aktiverede) efter område, ydelsestype, køn og alder (AUK03)

Offentligt forsørgede (fuldtidsdeltagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (AUH01)

Offentligt forsørgede (fuldtidsdeltagere) efter område, ydelsestype, køn og alder (AUH03)

Offentligt forsørgede (fuldtidsdeltagere) efter område, ydelsestype, oprindelsesland, køn og alder (AUH04)

Kontanthjælp

Kontanthjælp efter område, enhed og visitation (KY04)

Kontanthjælp efter område, enhed og ydelsestype (KY16)

Kontanthjælp efter område og enhed (KY024)

Kontanthjælp efter område, enhed og visitation (KY034)

Helårsmodtagere af kontanthjælp efter område og visitation (KY035)

Helårsmodtagere af kontanthjælp efter område, ydelsestype, national oprindelse og herkomst (KY038)

Sygedagpenge

Afsluttede dagpengesager (sager) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og enhed (SOCDAG99)

Afsluttede dagpengesager (udbetalte beløb) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, ophørsårsag og årsag til forlængelse (SOCDAG88)

Afsluttede dagpengesager (udbetalte beløb) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og familietype (SOCDAG66)

Afsluttede dagpengesager (sager) efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed og familietype (SOCDAG55)

Afsluttede dagpengesager efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, ophørsårsag og årsag til forlængelse (SOCDAG77)

Dagpenge ved sygdom og fødsel - alle indberetninger med beløb eller periode i året efter område, bevægelse, køn, alder og dagpengetype (SOCDAG00)

Afsluttede dagpengesager, antal sager efter område, køn, alder, dagpengetype, varighed, branche og socio-økonomisk status (SOCDAG33)

Folke- og førtidspensionister

Modtagere af folke- og førtidspension m.v. (pr. januar) efter område, pensionsform, alder og køn (PEN11)

Udbetalt folke- og førtidspension i 1000 kr efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn pr januar (PEN22)

Modtagere af folke- og førtidspension i januar efter område, pensionsform, beløbsart, civilstand og køn (PEN33)

Sociale forhold

Støtte til udsatte børn og unge

Anbragte børn og unge efter område og anbringelsessted (ANB3)

Anbragte børn og unge efter område og foranstaltning (ANB1)

Forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune, alder og køn (BU01)

Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune og anbringelsessted (BU02A)

Anbragte børn og unge pr. 31. december efter administrationskommune og foranstaltning (BU03A)

Særlige dagtilbud og klubber samt døgninstitutioner for børn og unge efter område, foranstaltning, pladstype og alder (RESSBU)

Børnepasning

Årstakster i børnepasning efter område og foranstaltningsart (RES88)

Børnetilskud og børnefamilieydelse

Familier med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (BTS44)

Børn med børnetilskud og børnefamilieydelse i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (BTS55)

Udbetalte beløb til børnetilskud og børnefamilieydelse (1000 kr) i årets 4 kvartal efter område og tilskudsart (BTS66)

Handicapbiler

Afslag af støtte til handicapbil efter område og enhed (HANDBIL1)

Bevilget støtte til handicapbiler efter område og enhed (HANDBIL2)

Sociale ydelser til ældre

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der skifter leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (AED14)

Hjemmehjælpsbesøg der gennemføres planmæssigt efter område (AED17)

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder og køn (AED022)

Hjemmehjælp, frit valg (visiterede timer, ugentligt gennemsnit) efter område, ydelsestype, alder og køn (AED021)

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) efter område, ydelsestype, alder og køn (AED01)

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer pr. uge) leveret af privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (AED024)

Hjemmehjælp, frit valg (leverede timer, ugentligt gennemsnit) efter område, ydelsestype, alder og køn (AED02)

Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn (AED023)

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, efter område, ydelsestype, timer pr. uge, alder og køn (AED06)

Modtagere af leveret hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (AED012)

Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (AED12)

Førstegangsvisiterede, frit valg, der benytter privat leverandør efter område, ydelsestype, alder og køn (AED13)

Leverandører af privat hjemmehjælp efter område (VH33)

Modtagere af forebyggende hjemmebesøg, efter område, hjemmebesøg, alder og køn (AED10)

Modtagere af hjemmehjælp, plejehjem og plejebolig, efter område, alder og køn (AED07)

Frit boligvalg og gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejeboliger for personer 67 år og derover efter enhed og område (AED16)

Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning efter område, ydelsestype, alder og køn (AED08)

Forløb og genindlæggelser for personer 67 år og derover, efter område, enhed og diagnose (AED20)

Udskrivninger og sengedage for personer 67 år og derover, efter område, enhed og diagnose (AED19)

Personale i omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område, arbejdsfunktion og hovedkonto (RES10)

Indskrevne i pleje- og ældreboliger efter område, alder og foranstaltningsart (RESI01)

Pladser på ældreområdet efter område, foranstaltningsart og pladstype (RESP01)

Personer visiteret til madservice efter område og leverandør (RESMAD)

Sociale ydelser til voksne

Husstande med boligsikring i december efter område og boligsikringsart (BOST11)

Udbetalte beløb til boligsikring (1000 kr) i december efter område og boligsikringsart (BOST22)

Husstande med boligydelse i december efter område og boligydelsesart (BOST33)

Udbetalte beløb til boligydelse (1000 kr) i december efter område og boligydelsesart (BOST44)

Personale inden for omsorg og pleje

Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og arbejdsfunktion (RES13)

Personale i kommunal og regional omsorg og pleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og hovedkonto (RES14)

Personale i kommunal tandpleje og sundhedspleje, fuldtidsbeskæftigede efter område og funktion (RES15)

Uddannelse og viden

Kultur og kirke

Arbejde, indkomst og formue

Indkomster

Personindkomster

Personer efter område, enhed, køn og indkomsttype (INDKP101)

Indkomst i alt efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval (INDKP105)

Disponibel indkomst efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval (INDKP106)

Indkomster efter højeste fuldførte uddannelse , område, enhed, køn, uddannelsesniveau og indkomsttype (INDKP107)

Formuekomponenter for familier uden virksomhed efter område, boligform og formuetype (FORM1)

Formuekomponenter for familier uden virksomhed efter område, boligform og alder (FORM2)

A-indkomst efter område, enhed, køn og A-indkomsttype (AINDK1)

A-indkomst i alt efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval (AINDK2)

Udbetalt A-indkomst efter område, enhed, køn, alder og indkomstinterval (AINDK3)

Familieindkomster

Familiernes indkomster efter område, enhed, socio-økonomisk status og indkomsttype (INDKF104)

Indkomster efter højeste fuldførte uddannelse i familien , område, enhed, familietype, uddannelsesniveau og indkomsttype (INDKF107)

Familiernes indkomster efter område, enhed, familietype og indkomsttype (INDKF111)

Familiernes indkomster efter område, enhed, familietype, antal børn og indkomsttype (INDKF112)

Familiernes indkomst i alt efter kommune, enhed, familietype og indkomstinterval (INDKF122)

Disponible familieindkomst efter kommune ,enhed, familietype og indkomstinterval (INDKF132)

Familiernes indkomster efter område, enhed, ejer/lejer af bolig og indkomsttype (INDKF101)

Antal familier i indkomststatistikken efter område og familietype (INDKF11A

Indkomstulighed

Gennemsnitlig ækvivalret disponibel indkomst efter decil og kommune (IFOR32)

Risiko for fattigdom i pct. af gruppen efter kommune og indkomstniveau (IFOR12P)

Personer i Risiko for fattigdom efter kommune og indkomstniveau (IFOR12A)

Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune (IFOR41)

Decilgrænser på ækvivaleret disponibe indkomst efter decillgruppe og kommune (IFOR22)

Nationalregnskab og offentlige finanser

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivets sektorer

Geografi, miljø og energi