Gå til sidens indhold

Sundhed og sygdomme

Hvor mange lider af forskellige sygdomme? Og hvor mange bliver opereret?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Hvor finder jeg et generelt billede af befolkningens helbred?

Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed (SIF) står bag "Den Nationale Sundhedsprofil", som bl.a. indeholder data om sundhedsadfærd, vægt, selvvurderet helbred og sygelighed:

Hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) findes publikationer om sundhedsrelaterede befolkningsundersøgelser og særlige analyser på baggrund af undersøgelserne.

Hvor ofte og hvordan har vi kontakt med sundhedsvæsenet?

Hvor mange personer lider af forskellige sygdomme?

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for Sundhedsstyrelsen gennemført et større studie af sygdomsbyrden i Danmark. I februar 2023 udkom opdaterede udgaver af rapporterne om hhv. sygdomme og risikofaktorer. 

 • "Sygdomsbyrden i Danmark - Sygdomme"
  Sammenligner en række sygdomsgrupper – forskellige kræftformer, diabetes, depression, angst, skizofreni, demens, iskæmisk hjertesygdom, apopleksi, KOL, smerter i nakke og lænd, slidgigt samt alkoholrelateret sygelighed ud fra forskellige parametre som forekomst, dødelighed, behandling, sygefravær, førtidspensionering, sundhedsøkonomi og produktionstab
 • "Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer"
  Beskriver udvalgte konsekvenser for rygning, alkohol, fysisk inaktivitet, søvnbesvær, ensomhed, usundt kostmønster, svær overvægt samt luftforurening
 • "Sygdomsbyrden i Danmark: Ulykker, selvskade og selvmord" - udkom i 2017

KL – Kommunernes Landsforening – har i september 2023 udgivet en analyse om forekomsten af syv kroniske sygdomme: astma, type 1- og type 2-diabetes, knogleskørhed (osteoporose), KOL, leddegigt samt demens. Analysen ser også på ’multisygdom’ – forekomsten af mindst to af de nævnte kroniske sygdomme samtidigt:

Andre kilder til data om forskellige sygdomme:

Hvor mange bliver opereret?

 • Hos Sundhedsdatastyrelsen kan du finde opgørelser om udvalgte plastikoperationer og fedmeoperationer
 • Andre operationer kan udtrækkes fra Landspatientregisteret med en lidt avanceret opgørelsesmetode, der især er målrettet mod brugere fra sundhedsområdet eller med god dataforståelse.

Hvor mange donerer organer, og hvor mange transplantationer foretages der?

Hvor stort er forbruget af medicin? 

 • Danmarks Statistik har statistik over salg af receptpligtig medicin, som er koblet med oplysninger om brugernes køn, alder, geografi, uddannelse og herkomst. Se artikler i Nyt fra Danmarks Statistik og tabeller i Statistikbanken
 • Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for Lægemiddelstatistikregisteret, der indeholder information om al salg af medicin i Danmark. Registeret bruges bl.a. til analyser af forbruget af fx antibiotika, diabetesmedicin og sovemedicin
 • I databasen Medstat.dk kan du danne tabeller over det årlige salg af lægemidler. Her kan du søge på  lægemiddelgruppe, ATC-kode eller produktnavn, men IKKE på populære betegnelser som fx lykkepiller
 • Danmarks Apotekerforening udgiver bl.a. årbogen ”Lægemidler i Danmark” samt diverse analyser vedr. medicinforbrug

Se også

Psykiske sygdomme, se FAQ om Stress og psykiske lidelser

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Stress og psykiske lidelser

 

[Denne side er senest revideret april 2023]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål