Gå til sidens indhold

Social arv

Hvor finder jeg tabeller om social arv og mønsterbrydere? 

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

I Statistikbanken finder du tabeller vedrørende status for henholdsvis de 18-25-åriges ungdomsuddannelse  og de 25-45-åriges videregående uddannelse, fordelt efter blandt andet forældrenes højest fuldførte uddannelse, indkomstniveau og beskæftigelsesstatus.

Ældre tal vedrørende social arv kan findes i publikationen "Børns levevilkår" (2002) og i temaartiklen i "Statistisk Tiårsoversigt 2006", hvor der er oplysninger om studerende og deres baggrund, for eksempel forældres uddannelse og indkomst.

Rockwool Fondens Forskningsenhed laver analyser af social arv. Se deres udgivelser under emnet "Ulighed". 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udgiver også analyser om social arv. Se deres udgivelser indenfor emnet "Social arv og mobilitet".

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) inddeler i rapporten ”Din klasse følger dig gennem livet” (2020) befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen og klassen uden for arbejdsmarkedet og følger livet i klasserne i fire forskellige livsfaser: I barndommen, ungdomsårene, voksenlivet og seniorårene. 

Analyserne i rapporten berører emner som uddannelse, karakterer, boligformer, kriminalitet, beskæftigelse, familietyper, indkomst, tilbagetrækning, pensionsopsparing og formue.

AE-rådet samler analyser på deres emnesider om ”Social arv” og ”Social mobilitet”, og de står også bag klassesamfund.dk, der indeholder analyser udarbejdet til bøgerne ”Klassekamp fra oven” (2014), ”Det danske klassesamfund” (2012) og "Rige børn leger bedst" (2021).

[Denne side er senest revideret januar 2022]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål