Gå til sidens indhold

Social arv

Hvor finder jeg tabeller om social arv og mønsterbrydere? 

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.I Statistikbanken finder du tabeller vedr. status for hhv. de 18-25-åriges ungdomsuddannelse  og de 25-45-åriges videregående uddannelse, fordelt efter blandt andet forældrenes højest fuldførte uddannelse, indkomstniveau og beskæftigelsesstatus.

Ældre tal vedr. social arv kan findes i publikationen "Børns levevilkår" og i tema-artiklen fra "Statistisk Tiårsoversigt 2006", hvor der er oplysninger om studerende og deres baggrund, for eksempel forældres uddannelse og indkomst.Rockwool Fondens Forskningsenhed har analyseret social arv i uddannelse gennem det 20. århundrede. I analysen har forskerne kortlagt ændringer i den sociale arv, når det gælder uddannelse, for årgange født fra 1911 til 1987. Forskerne laver samtidig en sammenligning med udviklingen i USA. 

Læs artiklen "Den sociale arv i uddannelse er steget markant gennem de sidste 20 år" her (pdf).SFI (nu VIVE) har i 2016 udgivet publikationen "Uddannelsesmobilitet", hvor der redegøres for udviklingen i, hvorvidt børn opnår en højere, tilsvarende eller lavere uddannelse end deres forældre.

VIVE har også udgivet rapporten "På vej mod ungdomskriminalitet" (2016), som identificerer forhold og begivenheder i opvæksten, som enten øger eller mindsker sandsynligheden for, at unge begår kriminalitet. Desuden har VIVE set nærmere på sammenhængen mellem et barns opvækst i en lavindkomstfamilie og dets vilkår senere i livet, for eksempel vedrørende sammenhæng mellem familiens disponible indkomst og barnets karakterer i grundskolen i rapporten "Børn i lavindkomstfamilier" (2015).

Søg videre hos VIVE for at finde alle deres rapporter om emnet social arv og mobilitet.Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) inddeler i rapporten ”Din klasse følger dig gennem livet” befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen, arbejderklassen og klassen uden for arbejdsmarkedet og følger livet i klasserne i fire forskellige livsfaser: I barndommen, ungdomsårene, voksenlivet og seniorårene. 

Analyserne i rapporten berører emner som uddannelse, karakterer, boligformer, kriminalitet, beskæftigelse, familietyper, indkomst, tilbagetrækning, pensionsopsparing og formue.

AE samler analyser på deres emnesider om ”Social arv” og ”Social arv i uddannelse”, og de står også bag klassesamfund.dk, der indeholder analyser udarbejdet til bøgerne ”Klassekamp fra oven” (2014) og ”Det danske klassesamfund” (2012).

[Opdateret februar 2021]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål