Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Indkomster

Hvor meget tjener man gennem hele livet? Hvor mange mennesker er fattige i Danmark og hvordan påvirker fx uddannelse ens livsindkomst? 

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Hvor meget tjener man gennem hele livet?

Danmarks Statistik ser på danskernes livsindkomster i analysen "Hvor meget tjener man i løbet af livet?"

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd laver med jævne mellemrum analyser af forhold fx uddannelse, der påvirker ens livsindkomst.

Hvor mange er fattige i Danmark?

I Statistikbanken findes en række tabeller om indkomstulighed, bl.a. om antal personer i lavindkomstfamilier.

Gini-koefficienten fra år 1987 og frem findes i tabellen "Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune" i Statistikbanken.

I Statistikbanken findes også tabeller fra Levevilkårsundersøgelsen, hvor man bl.a. har spurgt om husstandens medlemmer synes, at det er let eller svært at få pengene til at slå til.

I forbindelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling har Danmarks Statistik udviklet tre fattigdomsindikatorer - Relativ fattigdom, Lavindkomst og Økonomisk sårbare. Indikatorerne har til formål at måle på udviklingen vedrørende verdensmål nr. 1, der hedder "Afskaf fattigdom" og delmål 1.2, der hedder "Halver generel fattigdom". Se indikatorerne på SDG portalen.

I juni 2013 offentliggjorde et ekspertudvalg nedsat af den daværende social- og integrationsminister en rapport med forslag til en fattigdomsgrænse. Definition af denne fattigdomsgrænse og udviklingen i antallet af økonomisk fattige i forhold til denne grænse kan ses af ekspertudvalgets rapport "En dansk fattigdomsgrænse - analyser og forslag til opgørelsesmetoder".

Rapporten "Familiernes økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter" baseret på udvalgets definition er udgivet i 2014 og 2015.

SFI (nu VIVE) har udgivet undersøgelsen "Fattigdom og afsavn" (2016), der også tager udgangspunkt i udvalgets definition. Rapporten giver indblik i forholdet mellem økonomisk fattigdom og afsavn og beskriver samspillet med bl.a. beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed.

"Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018" fra VIVE findes oplysninger om andelen af børn 3-19-årige, der lever i fattigdom.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver analyser om indkomstfordeling, formueulighed og fattigdom. De har også lavet analysen "I det rigeste lokalområde tjener de fem gange mere end bunden", hvor man kan se den gennemsnitlige årsindkomst for beskæftigede pr. sogn. 

[Opdateret april 2021]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek