Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indkomster

Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. 
Nedenfor linker vi til data fra Danmarks Statistik, men også til ANDRE, der laver statistik om emnet.
 

 

Hvor meget tjener man gennem hele livet?

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i analysen "Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne" set på danskernes livsindkomster.

Rådet laver med jævne mellemrum analyser af forhold fx uddannelse, der påvirker ens livsindkomst.

Vismandsrapporten, "Dansk Økonomi, efterår 2011" fra Det Økonomiske Råd indeholder en liste over livsindkomster, illustreret ved et indeks hvor en smed = 100 (se kapitel II, fra side 262).

Hvor mange er fattige i Danmark?

I Statistikbanken findes en række tabeller om indkomstulighed, bl.a. om antal personer i lavindkomstfamilier.

Gini-koefficienten fra år 1987 og frem findes i tabellen "Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune" i Statistikbanken.

I Statistikbanken findes også tabeller vedr. velfærd, hvor man bl.a. har spurgt om husstandens medlemmer synes, at det er let eller svært at få pengene til at slå til: Indikatorer for velfærd

I forbindelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling har Danmarks Statistik udviklet tre fattigdomsindikatorer - Relativ fattigdom, Lavindkomst og Økonomisk sårbare. Indikatorerne har til formål at måle på udviklingen vedrørende verdensmål nr. 1, der hedder "Afskaf fattigdom" og delmål 1.2, der hedder "Halver generel fattigdom". Se indikatorerne på SDG portalen.

Danmarks Statistik  har tidligere udgivet den årlige publikation "Indkomster". Bogen indeholder et kapitel om indkomstfordeling. Her kan man finde oplysninger om indkomster fordelt på deciler og gini-koefficient samt en rangordnet liste over årlig indkomst fordelt på faggrupper. 

Danmarks Statistik satte særligt fokus på måling af fattigdom i publikationen "Levevilkår" (2012).

I juni 2013 offentliggjorde et ekspertudvalg nedsat af den daværende social- og integrationsminister en rapport med forslag til en fattigdomsgrænse. Definition af denne fattigdomsgrænse og udviklingen i antallet af økonomisk fattige i forhold til denne grænse kan ses af ekspertudvalgets rapport "En dansk fattigdomsgrænse - analyser og forslag til opgørelsesmetoder".

Rapporten "Familiernes økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter" baseret på udvalgets definition er udgivet i 2014 og 2015.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udgivet undersøgelsen "Fattigdom og afsavn", der også tager udgangspunkt i udvalgets definition. Rapporten giver indblik i forholdet mellem økonomisk fattigdom og afsavn og beskriver samspillet med bl.a. beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed.

"Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2018" fra VIVE findes oplysninger om andelen af børn 3-19-årige, der lever i fattigdom.


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggør årligt rapporten "Fordeling & levevilkår". På deres hjemmeside findes en oversigt over alle deres publikationer og analyser vedr. fattigdom.

Ugebrevet A4 har i 2008 og igen i 2016 stået bag en undersøgelse, hvor de har bedt danskerne selv definere hvor grænsen for fattigdom går.

 

[Opdateret januar 2019]

Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek