Gå til sidens indhold

Indkomster

Hvor meget tjener man gennem hele livet? Hvor mange mennesker er fattige i Danmark? 

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet. 

Hvor meget tjener man gennem hele livet?

Danmarks Statistik ser på danskernes livsindkomster i analysen "Hvor meget tjener man i løbet af livet?" (2019).

Hvor mange er fattige i Danmark?

I Statistikbanken findes en række tabeller om indkomstulighed, bl.a. om antal personer i relativ fattigdom efter alder og varighed.

I serien "Nyt fra Danmarks Statistik" udgives årligt artikler om personindkomster og indkomstfordeling.

Gini-koefficienten fra år 1987 og frem findes i tabellen "Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune" i Statistikbanken.

I Statistikbanken findes også tabeller fra Levevilkårsundersøgelsen, hvor man bl.a. spørger danske husstande om det er let eller svært at få pengene til at slå til. Ifølge undersøgelsen var der i 2021 ca. 69.000 børn, der boede i husholdninger, der var Økonomisk sårbare (pdf) 

I forbindelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling har Danmarks Statistik udviklet tre fattigdomsindikatorer - Relativ fattigdom, Lavindkomst og Økonomisk sårbare. Indikatorerne har til formål at måle på udviklingen vedrørende verdensmål nr. 1: Afskaf fattigdom og delmål 1.2: Halver generel fattigdom. Se indikatorerne i SDG portalen.

I juni 2013 offentliggjorde et ekspertudvalg nedsat af den daværende social- og integrationsminister en rapport med forslag til en fattigdomsgrænse. Definition af denne fattigdomsgrænse og udviklingen i antallet af økonomisk fattige i forhold til denne grænse kan ses af ekspertudvalgets rapport "En dansk fattigdomsgrænse - analyser og forslag til opgørelsesmetoder".

Rapporten "Familiernes økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter" baseret på udvalgets definition er udgivet i 2014 og 2015.

SFI (nu VIVE) har udgivet undersøgelsen "Fattigdom og afsavn" (2016), der også tager udgangspunkt i udvalgets definition. Rapporten giver indblik i forholdet mellem økonomisk fattigdom og afsavn og beskriver samspillet med bl.a. beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed.

"Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022" fra VIVE findes oplysninger om andelen af børn 3-19-årige, der lever i fattigdom.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver analyser om indkomstfordeling, formueulighed og fattigdom.

[Denne side er senest revideret maj 2023]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål