Gå til sidens indhold

Frivillige og velgørenhed

Hvor mange deltager i frivilligt arbejde?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet. 

Danmarks Statistiks Kulturvaneundersøgelse fra 2018 og frem indeholder spørgsmål om frivilligt arbejde. Tabellerne er fordelt på køn, alder samt områder, hvor det frivillige arbejde foregår. Se tabel KVUARFR4 i Statistikbanken for årlige opgørelser og tabel KVUFRI04, der er opgjort efter kvartaler.

Fra 2022 kan man desuden finde antal frivillige og frivilligtimer i museumsstatistikken.

I forbindelse med Danmarks Statistiks undersøgelse om livskvalitet handler et af spørgsmålene om hyppigheden af frivilligt arbejde. Svarene kan fordeles på bl.a. område, køn, alder, indkomst og uddannelse i de tabeller i Statistikbanken, der omhandler ”Livskvalitet”.

Danmarks Statistiks undersøgelse vedr. deltagelse i frivilligt arbejde i 1. kvt. i 2023 kan ses i "Nyt fra Danmarks Statistik".

I en Bag tallene-artikel fra 2019 fra Danmarks Statistik undersøges det, hvilke områder befolkningen er frivillige indenfor.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde har siden 2010 udgivet Frivilligrapporten. Seneste udgave af rapporten er "Det frivillige sociale engagement i Danmark. Frivilligrapport 2019-2021".

Hos Frivilligrådet findes undersøgelser og nyheder om emnet.

Hos Kulturministeriet findes undersøgelsen "Danskernes kulturvaner 2012". Kapitel 8.4 omhandler frivilligt arbejde.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har udgivet rapporten "Frivillighedsundersøgelsen 2020", der undersøger udviklingen i danskernes frivillige arbejde. VIVE har tidligere udgivet "Ældres Frivillige Arbejde", der ser nærmere på de ældres frivillighed i perioden 1997-2017.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har udgivet rapporten "Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012", der kortlægger frivilligheden i Danmark 2012 og sammenligner med den første undersøgelse i 2004.

Deloitte og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO laver årligt en analyse af udviklingen i danske indsamlingsorganisationers indtægter.

[Denne side er senest revideret juni 2023]

 

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål