Gå til sidens indhold

Persondatapolitik

Keyboard med hængelås på

Håndtering af persondata i DST Consulting

Det er vigtigt for os at respektere og beskytte dine personoplysninger. Derfor har vi altid fokus på fortrolighed og sikkerhed og overholder databeskyttelsesforordningen, når vi behandler oplysningerne. Her kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi får fra dig, når du som kunde henvender dig til os for at bestille produkter eller ydelser.

I Danmarks Statistiks privatlivspolitik, som du finder nederst på siden, kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider.

 

1. Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger

Danmarks Statistik er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og har følgende kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:
Danmarks Statistik
Sankt Kjelds Plads11
2100 København Ø
dst@dst.dk
CVR – 17150413
Tlf. 39 17 39 17

Databeskyttelsesrådgiver:
Amalie Stubdrup
databeskyttelse@dst.dk
Tlf. 39 17 39 95

Hvis du i din henvendelse til os har behov for at der indgår følsomme eller fortrolige personoplysninger, opfordrer vi dig til, at du sender din henvendelse til os via Digital Post. Det kan du gøre ved at logge ind på Digital Post og vælge Danmarks Statistik under ’Statslige myndigheder’ som modtager. Du kan også vælge at sende os et brev.

2. Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når du er kunde

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Når du som kunde eller potentiel kunde retter henvendelse til os med henblik på at få leveret ydelser og opgaver, behandler vi dine personlige oplysninger og din virksomheds oplysninger for at kunne udarbejde tilbud samt levere og fakturere ydelsen i henhold til indgået aftale.

Vi indsamler alene de kontaktoplysninger om dig, som du selv har oplyst, og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e . Hvis du som privatperson er kunde hos os, eller vi har indgået aftalen med dig som ejer af en enkeltmandsvirksomhed, er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Modtagere af oplysningerne:

Fakturering af leverede ydelser foregår i Navision Stat (Økonomistyrelsen) som derfor modtager oplysninger om dit navn, navn og adresse på din virksomhed, CVR nummer, og evt. EAN nummer.

Alle blanketter til bestilling af produkter og opgaver, der ligger på vores hjemmeside håndteres gennem en cloudbaseret ad-on til vores kundehåndteringssystem. Denne ad-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn, CVR-nummer/EAN, firmaadresse, e-mail, telefonnummer, stilling. Ved ClickDimensions behandling af DST's oplysninger om kontaktpersoner for kunder, kan der forekomme overførsel af data til USA.

Vores databehandler Nemtilmeld administrerer tilmelding til vores kurser, og de oplysninger, du har afgivet i forbindelse med tilmelding, varetages af dem.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Ved køb af ydelser hos Danmarks Statistik opbevarer vi af hensyn til reglerne i bogføringsloven dine og din virksomheds oplysninger i 5 år.

Danmarks Statistik er desuden som offentlig myndighed omfattet af journaliseringspligten, hvilket betyder, at hvis korrespondancer med dig er omfattet af denne pligt, bliver henvendelser journaliseret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen indgår.

3. Sådan behandler vi andre enkeltoplysninger, som du eventuelt sender ind til os, når du skal have løst en serviceopgave

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

I forbindelse med løsning af visse serviceopgaver kræver det, at du (den dataansvarlige) indsender personhenførbare oplysninger eller oplysninger, der kan henføres til en enkelt enkeltmandsvirksomhed eller privatadresse. Formålet med behandlingen af disse enkeltoplysninger er at berige og/eller bearbejde oplysningerne efter den instruks, du har givet. Kræver opgaven, at du sender os denne type af data, skal du indgå en databehandleraftale med os, før du må sender dem ind til Danmarks Statistik.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Hvis der indsendes særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) er retsgrundlaget forordningens artikel 9, stk. 2, litra j, og databeskyttelseslovens § 10.

Hvis der indsendes oplysninger om personnummer er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kategorier af oplysninger:
Behandling af kategorien af oplysninger kommer an på, hvilke oplysninger der indsendes til os. Almindeligvis vil indsendt data være cpr-numre, cvr-numre eller adresser.

Almindelige oplysninger kan eksempelvis være en liste over en myndigheds medarbejderes cpr-numre.

medlemmers cpr-numre, idet medlemskab af en fagforening er en følsom oplysning.

Modtagere af oplysningerne:
Vi videregiver ikke enkeltoplysninger, som er indsendt til brug for en serviceopgave.

Hvor længe opbevarer vi de indsendte oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer de indsendte data i henhold til den indgåede databehandleraftale. Normalvis er det aftalt, at Danmarks Statistik opbevarer indsendt data i 3 år.

4. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du er samarbejdspartner, herunder leverandører

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Når vi indleder et samarbejde eller en dialog med dig om et potentielt samarbejde, herunder leverance, behandler vi oplysninger om dig. Det kan eksempelvis være for at kunne kommunikere med dig som repræsentant for den virksomhed eller myndighed du er ansat i, eller når vi betaler for dine ydelser.

Vi indsamler alene de oplysninger om dig, som du selv har oplyst, og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Vi behandler dine oplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed og i samfundets interesse. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e).

Modtagere af oplysningerne:
Vi videregiver ikke vores samarbejdspartneres personoplysninger. Hvis du er leverandør betaler vi din ydelse gennem systemerne Indfak og Navision Stat (Økonomistyrelsen), som derfor modtager oplysninger om dit navn, navn og adresse på din virksomhed, cvr-nummer, og evt. EAN-nummer.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne som samarbejdspartner så længe samarbejdet varer.

Er du leverandør opbevarer vi af hensyn til reglerne i bogføringsloven dine og din virksomheds oplysninger i 5 år fra seneste bogføring.

Danmarks Statistik er desuden som offentlig myndighed omfattet af journaliseringspligten, hvilket betyder, at hvis korrespondancer med dig er omfattet af denne pligt, bliver henvendelser journaliseret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Oplysningerne vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen indgår.

5. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du deltager i et internationalt rådgivningsprojekt

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Når vi har kontakt med dig som eksisterende, kommende eller potentiel projektdeltager, behandler vi oplysninger om dig for at kunne udarbejde tilbud og kontrakter, levere og fakturere ydelser i projektet, samt for at kunne tegne en forsikring i forbindelse med udstationeringen.

Aftalen udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger, og retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger:

Ekspert, projektassistent, tolk eller repræsentant for lokal samarbejdspartner
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, fødselsdato, person-id (fx cpr-nummer), telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, pasoplysninger, stilling, uddannelse, erhvervserfaring, kompetenceoplysninger og eventuelt oplysninger på din bank og din virksomheds oplysninger.

Langtidsudsendt rådgiver
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, fødselsdato, person-id (fx cpr-nummer), telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, pasoplysninger, stilling, uddannelse, erhvervserfaring, kompetenceoplysninger og eventuelt din virksomheds oplysninger. Vi behandler derudover oplysninger om sundhedsvilkår for at kunne tegne en udstationeringsforsikring til dig og evt. din medbragte familie.

Repræsentant for donororganisation
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, telefonnummer, e-mail og stilling.

Modtagere af oplysningerne:

I forbindelse med din deltagelse i internationale rådgivningsprojekter kan dine personoplysninger blive delt med andre institutioner og myndigheder i og uden for Danmark.

Alle de almindelig personoplysninger, vi modtager om dig som projektdeltager, indgår i kontrakten, som donororganisationen for projektet og den lokale samarbejdspartner modtager.

Hvis du er projektdeltager med egen virksomhed betaler vi dine fakturaer gennem systemet Navision Stat (Økonomistyrelsen ), som derfor modtager oplysninger om dit navn, adresse og navn på din virksomhed, cvr-nummer, og evt. EAN-nummer.

Hvis du er repræsentant for en donororganisation udsteder vi faktura til din organisation gennem systemet Navision Stat (Økonomistyrelsen), som derfor modtager oplysninger om dit navn, cvr-nummer, evt. EAN-nummer og adresse på organisationen.

Modtager du som projektdeltager honorar for dine ydelser via Statens Lønsystem, modtager denne oplysninger om dit navn, adresse, cpr-nummer og bankoplysninger.

Som lokal projektdeltager (fx tolk og projektassistent) får du udbetalt honorar for dine ydelser via en lokal bank, som modtager oplysninger om dit navn, adresse og kontooplysninger.

Skal du som projektdeltager have udstedt et visum med hjælp fra Danmarks Statistik, deler vi dine pasoplysninger og eventuelle almindelige personoplysninger med den ambassade, som udsteder pas, eller den virksomhed, som kan forestå visumansøgningen.

For at tegne udstationeringsforsikring modtager Gouda Rejseforsikring (Gjensidige Forsikring) de sundhedsoplysninger vi har modtaget om dig og evt. din medfølgende familie.

Internationale rådgivningsprojekter vedrører oftest samarbejde med lande, der ifølge databeskyttelsesforordningen er defineret som usikre tredjelande. Overførslen af oplysninger om dig sker kun i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at overholde de kontraktslige forpligtelser for at dit arbejde og projektets gennemførelse kan ske. Overførslen af oplysninger til usikre tredjelande sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra b og c.

Hvor har vi dine oplysninger fra:

De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig eller din arbejdsgiver.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:

Er du deltager i et projekt finansieret af EU, opbevarer vi af dokumentationshensyn til senere revision, alle oplysninger om dig i 7 år efter projektets afslutning jf. EU’s “Practical Guide for Procurement and Grants for European Union external actions” (PRAG).

Er du deltager i et projekt finansieret af andre donororganisationer, opbevarer vi af regnskabshensyn og til senere revision, alle oplysninger om dig i 5 år efter projektets afslutning jf. bogføringsloven. Hvis der af kontrakten med donororganisationen bestemmes andet, vil det være gældende. v

Hjælper vi dig med visumansøgning, slettes disse oplysninger til brug herfor umiddelbart i forlængelse heraf.

Eventuelle sundhedsoplysninger vi har modtaget fra dig for at kunne tegne udstationeringsforsikring, slettes umiddelbart efter videreformidling til Gouda Rejseforsikring (Gjensidige Forsikring).

6. Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som udgangspunkt en række rettigheder. Du har ret til:

  • At få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig (artikel 15)
  • At få berigtiget, slettet eller begrænset behandling af oplysninger, der er urigtige eller behandlet i strid med lovgivningen (artikel 16-18)
  • At gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger (artikel 21)

I visse tilfælde har du ret i til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Danmarks Statistik til en anden dataansvarlig uden hindring (artikel 20).

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder ovenfor, kan du kontakte Danmarks Statistik på databeskyttelse@dst.dk.

Klagemuligheder

Du kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Danmarks Statistik behandler dine personoplysninger på. Læs mere om dine klagemuligheder hos Datatilsynet

7. Sikkerhed

Danmarks Statistik har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi procedurer, der sikrer, at vi lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i databeskyttelseslovgivningen.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks generelle sikkerhedsforanstaltninger, som er beskrevet i Danmarks Statistiks informationssikkerhedspolitik og datafortrolighedspolitik. Danmarks Statistik følger også sikkerhedsstandarden ISO27001.

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00

Nyt om statistikprodukter og ydelser

Nyhedsbrev-Consulting

Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

Tilmeld nyhedsbrev

Se, hvordan vi har hjulpet andre kunder

El-pære

Se vores kundecases her