Gå til sidens indhold

Persondatapolitik

Keyboard med hængelås på

Håndtering af persondata i DST Consulting

Det er vigtigt for os at respektere og beskytte dine personoplysninger. Derfor har vi altid fokus på fortrolighed og sikkerhed og overholder Databeskyttelsesforordningen når vi behandler oplysningerne. Her kan du læse, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi får fra dig, når du som kunde henvender dig til os for at bestille produkter eller ydelser eller du giver samtykke til at modtage nyhedsmails fra os. 

I Danmarks Statistiks privatlivspolitik, som du finder nederst på siden, kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider.

 

1. Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger

Danmarks Statistik er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og har følgende kontaktoplysninger:

Dataansvarlig:
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
dst@dst.dk
CVR – 17150413
Tlf. 39 17 39 17

Databeskyttelsesrådgiver:
Christian Andreasen
databeskyttelse@dst.dk
Tlf. 39 17 39 95
2. Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når du er kunde

Formål:
Når du som kunde eller potentiel kunde retter henvendelse til os med henblik på at få leveret ydelser og opgaver, behandler vi dine personlige oplysninger og din virksomheds oplysninger for at kunne udarbejde tilbud samt levere og fakturere ydelsen i henhold til indgået aftale. Aftalen udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, stilling, telefonnummer, e-mail og din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Fakturering af leverede ydelser foregår i Navision Stat (Økonomistyrelsen) som derfor modtager navn, CVR nummer, evt. EAN nummer og adresse på din virksomhed samt dit navn.

Alle blanketter til bestilling af produkter og opgaver, der ligger på dst.dk/tilsalg håndteres gennem en cloudbaseret ad-on til vores kundehåndteringssystem. Denne ad-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn, CVR nummer/EAN, firmaadresse, e-mail, telefonnummer, stilling. Ved Clickdimensions behandling af DST's kundedata kan der forekomme overførsel af data til USA som er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield rammeaftale og til Israel som er omfattet af EU's Direktiv 95/46/EC. Derudover registrerer vi også en række andre oplysninger fx din IP-adresse og browsertype mv. til statistikbrug. Vi benytter ikke oplysningerne til andet og videregiver dem heller ikke til tredjemand.

Tilmelding til vores kurser foregår via Nemtilmeld. Du kan læse mere om Nemtilmelds håndtering af dine personoplysninger i privatlivspolitikken for det enkelte kursus som du finder nederst i kursustilmeldingen.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Ved køb af ydelser hos Danmarks Statistik opbevarer vi af regnskabshensyn dine og din virksomheds oplysninger i 5 år, jf. Bogføringsloven.

Fører din henvendelse ikke til fakturering af en konkret ydelse opbevarer vi dine og din virksomheds oplysninger, typisk 1-2 år, med henblik på eventuel senere rådgivning.

3. Sådan behandler vi andre enkeltoplysninger, som du eventuelt sender ind til os, når du skal have løst en serviceopgave

Formål:
I forbindelse med løsning af visse serviceopgaver kræver det, at du (den dataansvarlige) indsender personhenførbare oplysninger eller oplysninger, der kan henføres til en enkelt virksomhed eller adresse. Formålet med behandlingen af disse enkeltoplysninger er, at berige og/eller bearbejde oplysningerne efter de ønsker den dataansvarlige har angivet. Kræver opgaven, at du sender os denne type af data, skal du indgå en databehandleraftale med os, før du må sender dem ind til Danmarks Statistik.

Kategorier af oplysninger:
Vi behandler fx CPR-numre, CVR-numre og adresseoplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Vi videregiver ikke enkeltoplysninger, som er indsendt af den dataansvarlige.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De data vi behandler, har vi fra dig.

Hvor længe opbevarer vi de indsendte oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer de indsendte data i henhold til den indgåede databehandleraftale. Med mindre kunden specifikt angiver andet i aftalen er dette 3 år.

4. Sådan behandler vi personoplysninger om dig, når du er modtager af nyhedsmails

Formål:
Når du tilmelder dig vores nyhedsmails behandler vi dine personlige oplysninger og evt. din virksomheds oplysninger for at kunne sende dig relevante nyheder om vores produkter og ydelser. Din tilmelding dvs. dit samtykke udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, e-mail og evt. din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Tilmeldingsblanketterne til vores nyhedsmails håndteres gennem en cloudbaseret ad-on til vores kundehåndteringssystem. Denne ad-on hostes af ClickDimensions som har adgang til navn, firmanavn og e-mail. Ved Clickdimensions behandling af DST's kundedata kan der forekomme overførsel af data til USA som er omfattet af EU-U.S. Privacy Shield rammeaftale og til Israel som er omfattet af EU's Direktiv 95/46/EC. Derudover registrerer vi også en række andre oplysninger fx din IP-adresse og browsertype mv. til statistikbrug. Vi benytter ikke oplysningerne til andet og videregiver dem heller ikke til tredjemand.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne så længe vi har dit samtykke.

Retten til at trække dit samtykke tilbage:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsmailen eller via vores tilmeldingsside www.dst.dk/consulting-nyt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du er samarbejdspartner, herunder leverandører

Formål:
Når vi indleder et samarbejde eller en dialog med dig om et potentielt samarbejde, herunder leverance, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende mails eller på anden vis kommunikere med dig fx for at betale for dine ydelser. Vi behandler dine oplysninger som led i de opgaver, vi har som offentlig myndighed og i samfundets interesse. (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e).

Kategorier af personoplysninger:
Vi behandler typisk dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, stilling, telefonnummer, e-mail og din virksomheds oplysninger.

Modtagere af oplysningerne:
Vi videregiver generelt ikke vores samarbejdspartneres personoplysninger. Kun hvis du er leverandør betaler vi din ydelse gennem systemerne Indfak og Navision Stat (Økonomistyrelsen) som derfor modtager navn, CVR nummer, evt. EAN nummer og adresse på din virksomhed samt dit navn.

Hvor har vi dine oplysninger fra:
De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:
Danmarks Statistik opbevarer dine personoplysningerne som samarbejdspartner så længe samarbejdet varer og indtil 1 år efter samarbejdets afslutning for det tilfælde, at samarbejdet skulle blive genoptaget, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem i længere tid ifølge lovgivningen. Er du leverandør opbevarer vi dine oplysninger så længe aftalen om leverance varer og i 5 år fra afslutning af aftalen jf. bogføringsloven, medmindre at vi er forpligtet til at opbevare dem i længere tid ifølge anden lovgivning.

6. Sådan behandler vi dine personoplysninger, når du deltager i et internationalt rådgivningsprojekt

Formål:

Når vi har kontakt med dig som eksisterende, kommende eller potentiel projektdeltager behandler vi dine personlige oplysninger og/eller din virksomheds oplysninger for at kunne udarbejde tilbud og kontrakter samt levere og fakturere ydelser i projektet i henhold til indgået aftale samt for at kunne tegne en udstationeringsforsikring i henhold til kontrakt. Aftalen udgør således hjemlen til vores behandling af dine oplysninger (Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

Kategorier af personoplysninger:

Ekspert, projektassistent, tolk eller repræsentant for lokal samarbejdspartner
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, fødselsdato, person-id (fx CPR. NR.), telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, pasoplysninger, stilling, uddannelse, erhvervserfaring, kompetenceoplysninger og eventuelt oplysninger på din bank og/eller virksomhed.

Langtidsudsendt rådgiver
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, fødselsdato, person-id (fx CPR. NR.), telefonnummer, e-mail, nationalitet, køn, pasoplysninger, stilling, uddannelse, erhvervserfaring, kompetenceoplysninger og eventuelt din virksomheds oplysninger.

For langtidsudsendte og evt. deres medfølgende familie behandler vi yderligere oplysninger om sundhedsvilkår for at kunne tegne en udstationeringsforsikring i henhold til kontrakt.

Repræsentant for donororganisation
Vi behandler dine kontakt- og professionelle oplysninger herunder navn, telefonnummer, e-mail og stilling.

Modtagere af oplysningerne:

I forbindelse med din deltagelse i internationale rådgivningsprojekter kan dine personoplysninger blive delt med andre institutioner og myndigheder i og uden for Danmark.

Alle de almindelig personoplysninger, vi modtager på dig som projektdeltager, indgår i tilbud og kontrakt. Både donororganisationen for projektet og den lokale samarbejdspartner modtager derfor disse oplysninger.

Er du projektdeltager med egen virksomhed betaler vi dine fakturaer via Navision Stat (Moderniseringsstyrelsen) som derfor modtager navn, CVR-nummer, evt. EAN nummer og adresse på din virksomhed samt dit navn.

Er du repræsentant for donororganisation udsteder vi faktura til din organisationen via Navision Stat (Moderniseringsstyrelsen) som derfor modtager navn, CVR-nummer, evt. EAN nummer og adresse på organisationen samt navn på repræsentant fra donororganisationen.

Modtager du som projektdeltager honorar for dine ydelser via Statens Lønsystem, modtager denne navn, adresse, CPR-nummer og bankoplysninger.

Som lokal projektdeltager (fx tolk og projektassistent) får du udbetalt honorar for dine ydelser via en lokal bank som modtager navn, adresse og kontooplysninger.

Skal du som projektdeltager have udstedt et visum med hjælp fra Danmarks Statistik, deler vi dine pasoplysninger og eventuelle almindelige personoplysninger med den ambassade, som udsteder pas, eller den virksomhed, som kan forestå visumansøgningen.

Internationale rådgivningsprojekter vedrører oftest samarbejde med lande der ifølge databeskyttelsesforordningens er defineret som usikre 3. lande. Overførslen af dine personoplysninger sker kun i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at overholde de kontraktslige forpligtelser og dermed dit arbejde og projektets gennemførelse. Arbejdet med Internationale rådgivningsprojekter er af vigtig samfundsinteresse fastlagt ved Lov om Danmarks Statistik. Overførslen af persondata til usikre 3. lande er derfor omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra d. Ved projekter finansieret af EU er al overførsel af persondata til andre institutioner, uanset land, yderligere omfattet af Regulation (EU) 2018/1725 (IDPR).

For at tegne udstationeringsforsikring modtager forsikringsselskabet GOUDA de sundhedsoplysninger vi har modtaget om dig og evt. din medfølgende familie, hvis du er langtidsudsendt rådgiver.

Hvor har vi dine oplysninger fra:

De personoplysninger vi behandler, har vi primært fra dig eller din arbejdsgiver.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger:

Er du deltager i et projekt finansieret af EU opbevarer vi af dokumentationshensyn til senere revision alle dine almindelige personoplysninger fysisk og elektronisk i 7 år efter projektets afslutning jf. EU’s “Practical Guide for Procurement and Grants for European Union external actions” (PRAG).

Er du deltager i et projekt finansieret af andre donororganisationer opbevarer vi af regnskabshensyn og til senere revision alle dine almindelige personoplysninger fysisk og elektronisk i 5 år efter projektets afslutning jf. Bogføringsloven, med mindre vores kontraktlige forhold med donororganisationen bestemmer andet.

Hjælper vi dig med visumansøgning opbevarer vi dine pas- og personoplysninger angivet i ansøgningen til visum er udstedt hvorefter oplysningerne slettes fysisk og elektronisk.

Sundhedsoplysninger, vi måtte modtage fra dig for at kunne tegne udstationeringsforsikring, sletter vi umiddelbart efter, at vi har videreformidlet dem til GOUDA.

7. Dine rettigheder

 

Persondatalovgivningen giver dig ret til:

  • i vidt omfang at få indsigt i dine personoplysninger, som vi behandler.
  • at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger.
  • at få rettet dine personoplysninger og få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • i visse tilfælde, at få slettet dine personoplysninger.
  • i visse tilfælde, at anmode om en kopi af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os på databeskyttelse@dst.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Sikkerhed

Danmarks Statistik har høje standarder for sikkerhed. Derfor har vi procedurer, der sikrer, at vi lever op til dem og opfylder kravene til passende sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovgivningen.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med Danmarks Statistiks generelle sikkerhedsforanstaltning, som er beskrevet i Danmarks Statistiks informationssikkerhedspolitik og datafortrolighedspolitikken. Sikkerhedsstandarden ISO27001 følges tillige.

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00

Nyt om statistikprodukter og ydelser

Nyhedsbrev-Consulting

Hold dig opdateret og bliv inspireret med Nyt fra DST Consulting

Tilmeld nyhedsbrev

Se, hvordan vi har hjulpet andre kunder

El-pære

Se vores kundecases her