Gå til sidens indhold

Syddansk Universitet gør de studerende klar til arbejdsmarkedet

Syddansk Universitet bliver klogere på kommende, nuværende og tidligere studerende ved at få tilpassede data fra Danmarks Statistik. Tallene afslører styrker og svagheder og giver ledelsen redskaber til, hvor der skal sættes ind.

20. august 2018 kl. 14:00

Af Niels Stoktoft Overgaard

Ingeniører uddannet i Sønderborg eller Odense fordeler sig efter endt uddannelse rundt i Vestdanmark. Nye ingeniører fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby får derimod i høj grad arbejde i hovedstadsområdet.

Det har Syddansk Universitet fundet ud af ved hjælp af tal fra Danmarks Statistik. Dermed ved ledelsen nu, at det er vigtigt at opretholde uddannelsen på en lille campus som i Sønderborg. Ellers kommer virksomheder i provinsen nemt til at mangle ingeniører.

SDU bruger blandt andet statistikken til at holde øje med de studerendes vej fra studie til arbejde. Dataene handler meget om, hvor de studerende kommer fra, og hvad der sker med dem, der dropper ud. Men det allervigtigste spørgsmål er, hvad der sker med dem efter de har afsluttet uddannelsen: Kommer de i arbejde og hvor henne? Herunder også om de måske starter egen virksomhed.

- Vi har fået tal, der følger de unge fra 7. klasse til to år efter, de har afsluttet deres studie, fortæller chefkonsulent Jacob Jensen fra Syddansk Universitet. De viser, at unge ofte bliver boende og arbejder omkring de campusbyer, hvor de har læst. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at udbyde uddannelser i Esbjerg, Kolding, Slagelse og Sønderborg, hvis vi skal levere arbejdskraft til virksomheder i alle dele af landet.

Bosætningsmønstre for SDU’s kandidatdimittender

Bosætningsmønstre for SDU's kandidatdimittender


Figuren viser dashboard over bosætning for SDU’s kandidatdimittender for henholdsvis 7. klasse, ungdomsuddannelse, undervejs på bachelor- og kandidatstudium samt et og tre år efter dimission. Dashboardets figurer giver indsigt i mobiliteten hos SDU’s dimittender, som med et enkelt klik kan perspektiveres af mobilitetsmønstret for en af de andre danske universiteter.

Kilde: Syddansk Universitet

Effektiv levering af data
Syddansk Universitet indberetter selv sammen med alle landets uddannelsesinstitutioner mange oplysninger til Danmarks Statistik. Oplysningerne bliver til statistik, som sammen med en masse andre informationer om unge ligger offentligt tilgængeligt i Statistikbanken. De er bare ikke opdelt på de enkelte institutioner og afdelinger.

Men det får Syddansk Universitet nu leveret gennem deres egen version af Statistikbanken. Løsningen der indeholder data om alle landets studerende har den samme funktionalitet, som findes i den offentlig tilgængelige Statistikbank.

- Vi har fået vores egen statistikbank, der struktureres og opdateres helt efter vores ønske, siger Jacob Jensen og fortsætter.

- Det gør det meget nemmere end at få en masse Excel-ark på mail. De kan nemt blive korrumperede, hvis en modtager måske selv begynder at regne videre på dem og så sender videre. Måske forsvinder der pludselig data i en celle.

- I stedet har vores interne brugere nemt adgang til et fast datasæt med en struktur, som vi selv har defineret. Tabellerne i datasættet opdateres, når Danmarks Statistik opdaterer deres tabeller i Statistikbanken. Dermed er vi sikre på, at vores diagrammer og analyser altid baserer sig på de nyeste oplysninger.

Vigtigt at sikre diskretionen
Det er Elevregistret og en række andre registre hos Danmarks Statistik, der udnyttes til at svare på de spørgsmål, som Syddansk Universitet stiller. Elevregistret er dannet i starten af 1970erne og følger de enkelte studerende gennem deres uddannelseskarriere.

Det er chefkonsulent Ole Schnor hos Danmarks Statistik, der finder dataene frem. En af udfordringerne har været at sikre diskretion. Når der spørges meget specifikt, bliver antallet af personer i de enkelte tabelceller meget små med risiko for, at enkeltpersoner kan identificeres.

- Derfor har vi ud fra vores statistikfaglige baggrund og i samarbejde med Syddansk Universitet brugt en del tid på at sikre diskretionen, fortæller Ole Schnor.

Et flagskib
Med samarbejdet nyder Syddansk Universitet gavn af Danmarks Statistiks flagskib – ”Statistikbanken” via en Stathost-løsning. Det betyder, at Danmarks Statistik opbevarer de sammensatte data for Syddansk Universitet, som har adgang via en særlig hjemmeside med Statistikbankens funktionalitet.

- Universitetet udnytter på den måde vores produktionssystem. De får glæde at det udviklingsarbejde, der foregår hele tiden på Statistikbanken, siger specialkonsulent Jacob Solander fra Danmarks Statistik. Det er ham og hans kolleger, der indlæser de data, som Syddansk Universitet efterspørger.

Mulighed for sammenligning
Syddansk Universitet har selv mange data om sig selv, de studerende og forretningssystemerne. Men med deres egen statistikbank kan de nu også sammenligne sig med andre universiteter.

- Vi får øje på vores styrker og svagheder, og hvor vi derfor skal sætte ind, siger Jacob Jensen, og bekræfter at andre universiteter har det helt fint med, at SDU sammenligner sig med dem.

- De andre synes, vores system og analyser er fantastiske. Jeg gætter på, at flere uddannelsesinstitutioner har lagt sig i kø hos Danmarks Statistik for også at få data på den måde, siger Jacob Jensen.

- Før i tiden kendte vi nærmest kun ledighedsprocenter. Jo mere vi ved, des bedre kan vi gøre vores studerende klar til arbejdsmarkedet.

 

Fakta #1 Stathost

En StatHost løsning giver en virksomhed eller en organisation mulighed for både at præsentere egne data og data bestilt fra Danmarks Statistik på et eget site der har Statistikbankens opsætning og tilbyde brugerne Statistikbankens funktioner. Virksomhedens data placeres på servere i Danmarks Statistik og tilpasses layoutmæssigt, så de enten fremstår som en integreret del af virksomhedens hjemmeside eller som et selvstændigt site. StatHost løsningen kan enten være offentlig for alle eller have pålogning så det kun er et begrænset antal brugere der kan se data.

Læs mere om Stathost her

Fakta #2 Statistikbanken

Statistikbanken er Danmarks Statistiks statistikdatabase. Den indeholder officiel statistik, og har over 4000 tabeller, fordelt på 13 hovedemner, som beskriver det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge og data kan downloades i mange filformater. Statistikbanken har mange funktioner som fx

  • Visning af data både i tabeller og som figurer og kort
  • Eksport af data til mange formater, fx Excel
  • Personlige brugerprofiler hvor tabeludtræk kan gemmes
  • Automatisk opdatering af tabeller fra Excel
  • Opsætning af Danmarks Statistiks API på kundens StatHost

Læs mere om Statistikbanken her

Jacob Jensen

Jacob Jensen - Syddansk Universitet

Kontorchef, Rektorsekretariatet
Syddansk Universitet
Kilde: Fotograf Gitte Rønholt Hvidt

Ole Schnor

Ole Schnor - Danmarks Statistik

Chefkonsulent, DST Consulting
Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Jacob Solander

Jacob Solander - Danmarks Statistik

Specialkonsulent, Kommunikation - Web og statistikbank
Danmarks Statistik
Kilde: Danmarks Statistik

Kontakt

DST Consulting
Telefon: 39 17 36 00