Gå til sidens indhold

Særligt for projektdatabaser og myndighedsordninger

Der gælder nogle særlige regler og vilkår for projektdatabaser og myndighedsordninger i Danmarks Datavindue. Indtil videre vil mange af processerne være de samme som før Danmarks Datavindue og I vil derfor stadig skulle sende jeres indstillinger til hovedprojektet via mail. 

Alle brugere har mulighed for at oprette projekter i Danmarks Datavindue under de institutioner, som de har en brugeraftale med. For at opretholde den struktur, der er i projektdatabaser, hvor det er databasemanagerne, der har kontakten til den projektansvarlige Forskningsservicemedarbejder, skal databasemanagerne være administratorer i Danmarks Datavindue. Man kan blive tildelt administratorrollen af den autorisationsansvarlige for institutionen. På den måde kan databasemanagerne gennemgå bestillingen inden den sendes til Forskningsservice, da det alene er administratorer, der kan indsende indstillingen til godkendelse hos Forskningsservice.

Genindstilling til projektdatabaser og myndighedsordninger

Det er desværre ikke muligt, at genindstille projektdatabasens eller myndighedsordningens indstilling gennem Danmarks Datavindue endnu. Hvis du er databasemanager skal du derfor sende genindstillingen via mail til den projektansvarlige i Forskningsservice.

Genindstilling til underprojekter

Første gang du skal genindstille et allerede godkendt projekt, som du er bruger i Danmarks Datavindue, skal du udfylde alle felterne med den senest godkendte tekst. Du skal tydeligt markere det nye du udfylder i indstillingen under hvert felt fx ved at angive ændringsdatoen.

Registre, der skal leveres fra projektdatabasen til dit underprojekt, skal angives under ”øvrige data”. Vi anbefaler at tilføje et ”øvrig data”-felt med fx titlen ”Grunddata fra projektdatabasen”, hvor registre kan listes. Data som tilvælges til underprojektet via Forskningsservice angives under grunddata.

Skal administrator kunne arbejde med at udarbejde indstillingen sammen med andre brugere, skal vedkommende være tilknyttet som bruger på projektet.

Vejledning til genindstilling af underprojekter
 1. Kopier teksten ind fra den senest godkendte indstilling under felterne ”formål”, ”beskrivelse” og ”samfundsrelevans”.
 2. Nye ændringer markeres i hvert felt, for eksempel ved at skrive

  Ændringer per 15-09-2022: Tekst…

 3. Du kan ikke rette i feltet ”popA – migreret data”. Du skal derfor oprette en ny population under ”popB”. Her beskriver du den oprindelige population.  
  Hvis populationen skal udvides, og den skal have det samme registerudtræk som den oprindelige population så kan det skrives under ”popB”.

  ”popB – oprindelig beskrivelse: tekst…
  Ændringer per 15-09-2022: tekst…

  Hvis den udvidede population skal have et nyt / ændret registerudtræk så kan den oprettes som en ny popC, med en separat databeskrivelse for popC.

 4. Herefter beskriver du data for popB og evt. popC, under grunddata og øvrige data.
  1. Under grunddata beskrives: grunddata der skal trækkes af Forskningsservice (det vil sige grunddata til projekter der ikke ligger på projektdatabasen, samt tilvalgsregistre til projektdatabaseprojekter).
  2. Under øvrige data beskrives:

Grunddataregistre, der leveres af projektdatabaser til underprojekter (beskriv det der allerede er leveret samt hvad der skal tilføjes / opdateres)

Al ekstern data (beskriv det der allerede er leveret samt hvad der skal tilføjes / opdateres)

Under øvrige data beskrives data kort (registernavne og hvor de kommer fra). Der uddybes i et bilag som sendes per mail.

Ny indstilling til underprojekter

Du har som bruger i Danmarks Datavindue mulighed for selv at oprettet et underprojekt til en projektdatabase du har en tilknytningsaftale med.

Indstillingen udfyldes som var det et normalt projekt, men under datadelen, skal du være opmærksom på, at registre, der kommer fra projektdatabasen skal angives under ”øvrig data”, mens grunddata der skal tilvælges direkte fra Forskningsservice skal indsættes via register- og variabelvælgeren.

Inden projektet sendes til godkendelse hos Forskningsservice, skal den godkendes af en administrator under projektets autorisation.

Skal administrator kunne arbejde med at udarbejde indstillingen sammen med andre brugere, skal vedkommende være tilknyttet som bruger på projektet.