Gå til sidens indhold

Sådan underskriver du projektindstillinger

Underskriv projektindstillinger i Danmarks Datavindue 

Projektindstillinger underskrives direkte i Danmarks Datavindue af både Forskningsservice og af den bruger der har rollen som underskriver. Nedenfor kan du læse, hvordan man som autorisationsansvarlig eller stedfortræder tildeler brugere rollen som underskriver. 

Trin 1
Når I har indsendt jeres projektindstilling til Forskningsservice, vil den blive behandlet af en medarbejder, der vurderer, om indstillingen kan godkendes.

Hvis det vurderes, at en indstilling ikke kan godkendes, vil projektets kontaktperson få en begrundelse af den projektansvarlige i Forskningsservice og samtidig få muligheden for at tilrette projektindstillingen.

Når jeres projektindstilling er blevet godkendt, bliver den først underskrevet af en medarbejder i Forskningsservice. Herefter vil projektets kontaktperson, den administrator eller kontaktperson med beføjelser, der har indsendt indstillingen og den udvalgte underskriver modtage en mail med information om, at jeres projektindstilling er godkendt og underskrevet.

Trin 2
Det er nu jeres tur til at underskrive projektindstillingen. 

Før I indsendte projektindstillingen, udpegede I mindst en underskriver.

Det er de(n) udpegede underskriver(e), der skal underskrive projektindstillingen i Danmarks Datavindue. Kun brugere, der har fået tildelt underskriverrollen kan underskrive projektindstillinger.

Trin 3
Hvis du har rollen som underskriver og ønsker at underskrive projektindstillingen, skal du logge ind i Danmarks Datavindue. På forsiden af Danmarks Datavindue, skal du klikke på ”Mit overblik” efterfulgt af ”Projektindstillinger til underskrift”. Her ser du alle de projektindstillinger, som er klar til at blive underskrevet af dig.

Klik på den projektindstilling, som du ønsker at underskrive. Du kan nu læse projektindstillingen igennem, se hvem der har adgang til projektet, se hvem der er kontaktperson på projektet og hvem der er tilkoblet som underskrivere.

Hvis du ønsker det, kan du afvise at underskrive, så bliver projektindstillingen sendt tilbage til kontaktpersonen til revision. 

Hvis du ønsker at underskrive projektindstillingen, skal du klikke på den blå knap ”Underskriv”. Læs underskriftsbetingelserne igennem, og sæt kryds i de to felter for at bekræfte, at du ønsker at underskrive projektindstillingen, og at du er ansat på den pågældende institution. Du kan nu trykke på den blå knap ”Underskriv”.

Trin 4

Når du som underskriver har underskrevet indstillingen, vil projektets kontaktperson og indsender modtage en mail om det videre forløb.

Se videovejledning om hvordan man underskriver en projektindstilling i Danmarks Datavindue. 

Sådan tildeler autorisationsansvarlig eller stedfortræder rollen som underskriver 

Der er en ingen begrænsninger i antallet af brugere, der har rollen som underskriver.

Vær opmærksom på, at det er et krav, at personer med underskriverrollen formelt er ansat på den institution, hvor de har underskriverrollen. Det er dig som autorisationsansvarlig eller stedfortræder, der er ansvarlig for sikre, at underskriveren lever op til dette krav.

Desuden skal du være opmærksom på, at personer med underskriverrollen på vegne af institutionen kan skrive under på, at en projektindstilling er lovlig i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6.

Fremgangsmåde:

Når du som autorisationsansvarlig eller stedfortræder ønsker at tildele en bruger rollen som underskriver, skal du logge ind i Danmarks Datavindue.

  • På forsiden af Danmarks Datavindue skal du klikke på 'Mit overblik'.
  • Vælg herefter på den institution, du ønsker at administrere.
  • Klik på de tre prikker ud for institutionens navn og vælg 'Administrer underskrivere'.
  • Klik 'Vælg' ud for de brugere, du ønsker at gøre til underskrivere og tryk 'Gem'.
  • Ønsker du at fratage en bruger rollen som underskriver, skal du klikke på fluebenet, så det fjernes og trykke 'Gem'.

Brugeren er nu gjort til underskriver, og kan udpeges til at underskrive projektindstillinger på vegne af institutionen.

Se videovejledning om hvordan man tildeler rollen som underskriver i Danmarks Datavindue.