Gå til sidens indhold

Sådan bestiller du data

Sådan bestiller du data

Se nedenfor hvordan du opretter et nyt projekt i Danmarks Datavindue.


Trin 1: Login

Login på www.remote.dst.dk
For hjælp til login, kan du kontakte IT-Servicedesk på telefon: 39 17 38 00 // E-mail servicedesk@dst.dk.

Login på Danmarks Datavindue
Når du er logget på remoten, skal du klikke på ikonet med teksten DDV. For hjælp til login i Danmarks Datavindue, kan du kontakte Forskningsservices administration på telefon 39 17 31 32 // e-mail les@dst.dk

Første gang du skal logge ind på Danmarks Datavindue skal du trykke ”Hjælp til login” og her indtaste din 3-4 tegns ident. Du vil modtage en sikkerhedskode til den mailadresse der er angivet under din ident. Når du har valgt nyt password, kan du komme ind på Danmarks Datavindue.

Trin 2: Brugercertificering i Danmarks Datavindue
Alle brugere der ønsker at arbejde med data på en af Danmarks Statistiks mikrodataordninger, skal først bestå en certificering for at sikre, at brugerne kender til Danmarks Statistiks datasikkerhedsregler.
For at blive certificeret eller recertificeret skal du via Danmarks Datavindue besvare 10 spørgsmål om datasikkerhed korrekt.

Læse mere om certificeringsreglerne her

Guide til certificering og recertificering via Danmarks Datavindue

 1. Log på Danmarks Datavindue med din tre-/firetegns ident og adgangskode
 2. Vælg det vindue længest højre der hedder ”Læring og certificering”.
 3. Vælg den fane der hedder ”Certificeringer” og fold den ud (hvis den ikke automatisk er foldet ud).
 4. Besvar certificeringsspørgsmålene ved at klikke på den blå knap der hedder ”Start certificering”.
 5. Tryk OK på den info-boks der popper op på skærmen, såfremt du ønsker at bruge et forsøg.
 6. Besvar spørgsmålene ved at klikke den svarmulighed du mener er korrekt.
 7. Når du har besvaret alle spørgsmålene, vil knappen ”Indsend besvarelse” nederst til højre blive blå.
 8. Bestået certificeringen: Din adgang til mikrodata er nu certificeret.
 9. Ikke bestået certificeringen:

  Under ”Resultat” kan du se hvor mange tilbageværende forsøg, du har tilbage og hvor mange spørgsmål, du besvarede forkert (obs. du skal have alle 10 rigtige i ét forsøg).

  a. Flere forsøg tilbage: tryk på den blå knap ”Certificeringsforside” og start certificering igen. (Spørgsmålene ændrer sig fra gang til gang, overvej evt. om du skal genlæse datasikkerhedsreglerne, inden du forsøger igen). b. Ikke flere forsøg tilbage: Din adgang til dine projekter bliver låst i 24 timer. Det lille ur-ikon angiver hvornår de 24 timer er gået. Herefter kan du forsøge at besvare certificeringsspørgsmålene igen.
Trin 3: Opret projekt og udfyld projektindstilling
Se videovejledning til at oprette en projektindstilling 

 

 1. Opret projekt: "Ny projektindstilling"

  Når du opretter et nyt projekt, skal du først give det en titel, vælge hvilken institution det skal høre til samt om det er en del af forskerordningen eller en projektdatabase.
  Har du brug for hjælp, skal du kontakte en administrator på din institution.

 2. Projektindstilling

  Her tilføjer du teksten til din projektindstilling i tekstfelterne. Teksten bliver gemt automatisk hvert femte sekund.
  Har du brug for hjælp kan du kontakte en administrator på din institution, projektets kontaktperson eller den projektansvarlige i Forskningsservice.
  Her kan du læse mere om, hvordan du udfylder en projektindstilling.

 3. Tilknyt andre brugere

  Er der andre brugere på dit projekt, kan en administrator eller kontaktperson med beføjelser tilføje dem her, så de har mulighed for også at udfylde projektindstilling og databestilling. Brugerne skal være oprettet i Danmarks Datavindue, og have en aktiv brugeraftale med den autoriserede institution, der har dataansvaret for projektet.

 4. Dan population

  Her beskriver du projektets population.
  Hvis populationen trækkes fra Grunddatabanken, skal der i beskrivelsen stå hvilke registre, år og eventuelt betingende variable, der skal bruges til dannelsen.
  Hvis populationen indsendes, skal den beskrives her, og dokumentation uploades som et bilag i under ”Øvrige data” til populationen. Der skal refereres til bilaget i populationsbeskrivelsen.
  Har du brug for hjælp kan du kontakte en administrator på din institution, projektets kontaktperson eller den projektansvarlige i Forskningsservice.
  Du kan læse mere om, hvordan du beskriver et projekts population samt kriterier for selv at danne en population her.

 5. Vælg server

  Hvis din autoriserede institution har en hosted server, kan du vælge, at projektet oprettes her. Alternativt er det altid muligt at få oprettet projektet på Forskerserveren.

 6. Opsummering

  Her kan du se din samlede databestilling og tjekke, at alt er tastet korrekt. Hvis du vil ændre noget, kan du gå tilbage og rette det inden du sender din bestilling afsted.
  Er du administrator for den institution projektet ligger under, kan du sende indstillingen direkte til Danmarks Statistik ("Indsend") ellers skal du sende indstillingen til en af administratorerne ("Send til administrator") på din institution.

Hvis du får din bestilling tilbage til revision, betyder det, at din projektansvarlige i Forskningsservice har set den igennem og tilføjet kommentarer, du skal tage stilling til. Du kan gensende din projektindstilling, når du har rettet den.

Trin 4: Godkendelse af projekt, prismodel og datalevering

Projektindstillinger underskrives direkte i Danmarks Datavindue af både Forskningsservice og af den burger der har rollen som underskriver.

Du kan læse mere om hvordan du underskriver projektindstillinger her.

Har du brug for hjælp i løbet af godkendelsesprocessen, skal du kontakte din projektansvarlige i Forskningsservice.

 1. Din projektindstilling indsendes til forskningsservice

  Når jeres projektindstilling er blevet godkendt, bliver den først underskrevet af en medarbejder i Forskningsservice. Herefter vil projektets kontaktperson, den administrator eller kontaktperson med beføjelser, der har indsendt indstillingen og den udvalgte underskriver modtage en mail med information om, at jeres projektindstilling er godkendt og underskrevet.

 2. I skal nu underskrive projektindstillingen

  De(n) udpegede underskriver(e), skal nu underskrive projektindstillingen i Danmarks Datavindue. Kun brugere, der har fået tildelt underskriverrollen kan underskrive projektindstillinger. Projektets kontaktperson og indsender modtager efter underskrift en mail om det videre forløb.

 3. Endeligt pristilbud og udarbejdelse af kontrakt

  Når indstillingen er godkendt af jer og Forskningsservice, vil I modtage et endeligt pristilbud. Hvis I vil have et prisoverslag tidligere i processen, er I velkomne til at bede om at få det.

 4. Datalevering

  Når pristilbud og evt. kontrakt er godkendt, vil Forskningsservice levere data til jeres projekt hurtigst muligt.

Genindstilling af projekt i Danmarks Datavindue 

Hvis et allerede godkendt og oprettet projekt skal opdateres, kræver det en genindstilling. Det vil sige, at din projektindstilling skal opdateres i Danmarks Datavindue og vurderes på ny af en medarbejder fra Forskningsservice.

Du skal både lave en genindstilling, hvis du ønsker at opdatere dit projekts eksisterende data så dette suppleres med de samme registre, men med flere år. Og såfremt du ønsker at tilføje helt nye data (registre/variable). Dette gælder både hvis de nye data er fra Danmarks Statistiks grunddata, fra eksterne dataleverandører og fra egne data.

Videoguide til hvordan man opretter en genindstilling i Danmarks Datavindue

Guide til hvordan man i praksis laver en genindstilling i Danmarks Datavindue

Proceduren for genindstillinger varierer alt efter, hvilken type genindstilling du skal lave. Der skelnes mellem 3 forskellige typer som du kan finde mere information om herunder.

 

Gennerelle grundprincipper for genindstillinger af projekter
 1. Datarelevans og dataminimering

  a. Formålsbeskrivelsen for data skal være konkret, præcist og letforståeligt formuleret.

  b. Kombinationen af registeremner og typer af populationer skal retfærdiggøres.

  c. ”Øvrige data” skal ligeledes være dækket i samfundsrelevans/formål/beskrivelse.

 2. Indstillingen skal være overblikket over et projekt, imens bilaget indeholder detaljerne

  a. Indstilling og bilag skal kunne læses både separat og som en sammenhængende dokumentation af et projekt.

Type 1: Første genindstilling af godkendt projekt oprettet før Danmarks Datavindue
Projekter der er oprettet og godkendt inden vi overgik til Danmarks Datavindue (projekter oprettet før d.15. september 2022) ligger allerede nu derinde, men projektindstillingen er tom. Når du skal genindstille projektet første gang, skal du udfylde projektindstillingen. Indsæt teksten fra den senest godkendte projektindstilling i de relevante felter ”Formål”, ”Beskrivelse” og ”Samfundsrelevans”.

 

Vejledning til genindstilling et godkendt projekt oprettet før Danmarks Datavindue

Projektdetaljer

Tekst fra den oprindelige projektindstilling skal skrives ind i felterne ”Formål”, ”Beskrivelse” og ”’Samfundsrelevans”.

Tilføj evt. yderligere tekst til hhv. ”Formål”, ”Projektbeskrivelse” og ”Samfundsrelevans”. Vær opmærksom på at projektindstillingen skal leve op til forskningsservices krav til projektindstillinger.

Kontrollér desuden at slutdatoen stemmer overens med hvor længe I forventer at have behov for adgang til data, og vælg hvem der kan godkende projektindstillingen blandt institutionens underskrivere.

Projektadgange

Kontrollér om det er de rigtige autoriserede brugere, der har fået tildelt projektadgang. og tilføj eller fjern projektadgange hvis det ønskes. Hvis nogle ønskede brugere mangler adgang, kan kontaktpersoner med beføjelser eller administrator tilføje dem ved at klikke på ikonet “Projektadgange” øverst i flowet. Dette kan også gøres efter godkendelse af projektindstillingen.

Dataindhold

Under Dataindhold er størstedelen af grunddata fra den oprindelige projektindstilling allerede uploadet, men der er ikke beskrevet nogle populationer. Jeres oprindeligt indlæste dataindhold, ligger under POP A – migreret data, og er låst for redigering. du skal selv tjekke, at alt jeres grunddata er blevet indlæst i POP A og evt. tilføje det der mangler.

Vær især opmærksom på, at forløbs- og hændelsesregistre også skal tilføjes. Disse kan kun vælges for det seneste år og kan have skiftet navn. Det nyeste forløbs-og hændelsesregister skal derfor vælges som dokumentation på projektet. Det gælder også, selvom projektet har ældre versioner af registret, og ikke ønsker at købe adgang til den nyeste version.

For at opdatere dataindholdet i genindstillingen skal du:

 1. Dupliker POP A til en POP B så de er identiske.

  a) Kopier data fra POP A – migreret data til POP B Grunddata. Du kan kopiere alt data fra POP A ved at trykke på de tre prikker til højre for overskriften, og vælge ”Dupliker population”. Tilføj evt. data der ligger i rawdata, men som ikke er migreret over.

  b) POP B skal kunne læses som projektets originale/første (hvis der er flere populationer) population.

 2. I feltet for POP B skal du under ”Beskrivelse” indsætte den oprindelige beskrivelse af populationen.

  a) Hvis populationen skal udvides og den skal have det samme registerudtræk som den oprindelige population, kan du skrive det under beskrivelsen af POP B.

  b) Hvis den udvidede population skal have et nyt eller ændret registerudtræk, kan den oprettes som en ny POP C med en separat databeskrivelse.

 3. ”Øvrig data” skal kun stå et sted: Har du øvrig data, skal dette ikke tilføjes til POP A.

  a) Øvrig data beskrives samlet under POP B eller eventuelt under den population det vedrører. Data må kun være beskrevet et sted.

  b) Under eventuelle andre populationers øvrig data skal du henvise til første populations øvrig data.

 4. Ønsker du kun at opdatere projektet med flere register-år: Tilføje de nye år/variable og send et bilag til din kontaktpersonen med angivelse af hvilke nye variable/år du ønsker for hvert register.

Infrastruktion

Under infrastruktur kan du se hvilken server projektet ligger på. Ved en genindstilling skal du ikke ændre noget.

 

Opsummering

Kontroller her indholdet i din genindstilling. Når du har færdiggjort dokumentationen af alle datakilder, skal du sende genindstillingen til administrator på din institution som vil gennemse genindstillingen inden den sendes til forskningsservice. Genindstillingen sendes til administrator ved at klikke på ”Send til administrator”.

Hvis du selv er Administrator på din institution eller kontaktperson med særlige beføjelser, kan du sende genindstillingen direkte til Forskningsservice. Klik på: ”Indsend”.

Herefter gennemgår Forskningsservice indstillingen og kommer med eventuelle kommentarer. Indsend gerne indstillingen, selvom der er ting I er i tvivl om, for så kan vi se på det sammen.

Har du allerede en kontaktperson fra Danmarks Datavindue tilknyttet dit projekt, kan det anbefales, at du også sender vedkommende en mail med et overblik over, hvad der skal opdateres.

Type 2: Genindstilling af godkendt projekt oprettet i Danmarks Datavindue
Hvis du har et projekt, der er oprettet og godkendt i Danmarks Datavindue, ligger det allerede derinde med en udfyldt projektindstillingen. Når du skal genindstille projektet for at opdatere data, tager du udgangspunkt i den gamle projektindstilling. Den gamle projektindstilling bliver ved med at være synlig i Danmarks Datavindue, og systemet markerer selv eventuelle ændringer.

 

Vejledning til genindstilling af et godkendt projekt oprettet i Danmarks Datavindue

Når du skal oprette en genindstilling skal du gå til ”databestillinger” for herefter at klikke på ”Genindstilling”. Her vil du se en liste med de projekter du har adgang til. Vælg det projekt du ønsker at genindstille. Du bliver nu automatisk guidet til et ”Projektindstillingsflow”, hvor du kan tilføje information til den eksisterende projektindstilling. Det er ikke muligt at redigere i tidligere godkendt indhold.

Projektdetaljer

Under den første fane ”Projektdetaljer” vil du se den allerede eksisterende projektindstilling, som du kan tilføje tekst til. Tilføj evt. yderligere tekst til hhv. ”Formål”, ”Projektbeskrivelse” og ”Samfundsrelevans”. Vær opmærksom på at projektindstillingen skal leve op til forskningsservices krav til projektindstillinger.

Kontrollér desuden at slutdatoen stemmer overens med hvor længe I forventer at have behov for adgang til data, og vælg hvem der kan godkende projektindstillingen blandt institutionens underskrivere.

Projektadgange

Kontrollér om det er de rigtige autoriserede brugere, der har fået tildelt projektadgang. og tilføj eller fjern projektadgange hvis det ønskes. Hvis nogle ønskede brugere mangler adgang, kan kontaktpersoner med beføjelser eller administrator tilføje dem ved at klikke på ikonet “Projektadgange” øverst i flowet. Dette kan også gøres efter godkendelse af projektindstillingen.

Dataindhold

Under ”Dataindhold” ligger jeres oprindeligt indlæste dataindhold.

 1. Grunddata

  Du kan tilføje data til de populationer, der allerede er oprettet og godkendt på projektet. For at tilføje grunddata, så tryk på ’Tilføj data’ under Dataindhold. Vælg herefter om du ønsker ’Grunddata’ eller ’Øvrige data’ og vælg hvilken population data skal tilknyttes. Herefter kan du fremsøge specifikke registre ved hjælp af søgeord eller emneinddelt. Når du trykker på et register, kan du se registerdækningsperioden og hvilke variable registret indeholder.

  Hvis du trykker ’Tilføj’ bliver registret tilføjet varekurven og du skal trykke på den, for at vælge registerperiode og variable.

  Hvis du trykker ’Vælg variable’ kommer du direkte til siden, hvor du kan vælge periode og variable.

 2. Øvrig data

  Hvis du ønsker at opdatere projektet med data der ikke kommer fra Forskningsservices Grunddata, så skal du også trykke på ’Tilføj data’ under ’Dataindhold’. Vælg herefter om du ønsker ’Grunddata’ eller ’Øvrige data’ og vælg hvilken population data skal tilknyttes. Nu kommer du til en side, hvor du kan se hvilke populationer, du er ved at tilføje data til. Tryk ’Tilføj kilde’. Giv kilden en sigende titel og beskrivelse. Eksempelvis ”Cancerregisteret (Kilde: Sundhedsdatastyrelsen)” eller ”Survey (Kilde: Danmarks Statistik)” eller ”Laboratoriedatabasen (Kilde DKKP)”. Upload variabelliste og bilag til projektindstillingen.

 3. Populationer

  Du kan også oprette en helt ny population: Tryk her på ”Opret population” umiddelbart under overskriften ”Dataindhold”. Den nye POP skal udfyldes med titel, beskrivelse og hvilke grunddata den skal trækkes på. Rediger populationstitel og -beskrivelse, ved at klikke på den blå firkant med en pil i til højre for din populationstitel. Her skal du beskrive den ønskede population i lægmandstermer. Dannes populationen ud fra grunddata, skal du uploade et bilag med en beskrivelse af hvilke registre, år og variable den skal trækkes på.

 4. Generelle anbefalinger til dataindholdet

  Hvis dit projekt har flere populationer med samme dataindhold kan disse beskrives under samme population. Angiv i så fald gerne tydeligt med deloverskrifter inde i fritekstfeltet, hvis der er flere delpopulationer. Disse kan også oprettes som separate populationer fx POP A og POP B. I så fald skal Grunddata kun tilføjes til den første af de oprettede populationer fx POP A. For de øvrige populationer tilføjes en ”Øvrige data”-kilde, hvor der henvises til datagrundlaget på den første population fx ”se Pop A for Grunddata og Øvrige datakilder”.

  Hvis dit projekt har flere populationer med forskelligt eller delvist forskelligt dataindhold skal disse oprettes som separate populationer. Forskelligt dataindhold skal tilføjes og beskrives under den specifikke population, som data skal leveres til.

  Bemærk at godkendte populationsbeskrivelser ikke senere kan ændres. Det vil dog være muligt at tilføje datakilder og at ændre i beskrivelsen af ”Øvrige data”-kilder i forbindelse med senere genindstillinger.

Infrastruktur

Under infrastruktur kan du se hvilken server projektet ligger på. Ved en genindstilling skal du ikke ændre noget.

Opsummering

Kontroller her indholdet i din genindstilling. Når du har færdiggjort dokumentationen af alle datakilder, skal du sende genindstillingen til administrator på din institution som vil gennemse genindstillingen inden den sendes til forskningsservice. Genindstillingen sendes til administrator ved at klikke på ”Send til administrator”.

Hvis du selv er Administrator på din institution eller kontaktperson med særlige beføjelser, kan du sende genindstillingen direkte til Forskningsservice. Klik på: ”Indsend”.

Har du allerede har en projektansvarlig fra forskningsservice tilknyttet dit projekt, skal du også sende vedkommende en besked med et overblik over hvilke registre og år der skal opdateres.

Type 3: Genindstilling af godkendt underprojekt til en projektdatabase

Hvis et allerede godkendt og oprettet projekt skal opdateres, kræver det en genindstilling. Det vil sige, at din projektindstilling skal opdateres i Danmarks Datavindue og vurderes på ny, af en medarbejder fra Forskningsservice.

Dit underprojekt skal enten genindstilles for første gang i Danmarks Datavindue, hvis det er oprettet før lanceringen af Danmarks Datavindue eller også skal den genindstilles i Danmarks Datavindue som et projekt der er oprettet efter lanceringen. Alt efter hvilken en type genindstilling dit underprojekt hører under, har det en praktisk betydning for, hvordan du laver din genindstilling. De første indledende skridt er dog de samme.

Vejledning til en genindstilling af et underprojekts dataindhold i Danmarks Datavindue

Dataindhold

 1. Er dit projekt oprettet før Danmarks Datavindue blev lanceret

Alle de data der ligger på projektet, skal registreres. 

Da en af forudsætningerne for at projektindstillingen kan godkendes er at populationen er beskrevet og veldefineret, og det desværre ikke er muligt at redigere i beskrivelsen af POP A, skal du oprette en ny population.

Populationens dataindhold skal samlet bestå af allerede godkendt data samt udvidelser med yderligere datakilder til den originale population. Hvis projektet består af flere populationer, skal du oprette det tilsvarende antal.

Opret en ny population ved at trykke på ’Opret population’ under Dataindhold.

 

Rediger populationstitel og -beskrivelse, ved at klikke på den blå firkant med en pil i til højre for ”POP B”. Her skal du beskrive den ønskede population i lægmandstermer. Dannes populationen ud fra grunddata, skal du uploade et bilag med en beskrivelse af hvilke registre, år og variable den skal trækkes på, så det er muligt at programmere det. Hvis der er tale om en ekstern population beskrives denne og du uploader et bilag med beskrivelse af populationen.

 

Data der er blevet overført fra projektdatabasen skal registreres under ’Øvrige data’ med registernavn og år.

 

Grunddata tilkøbt projektet skal registreres under den korrekte population. Tilføj grunddata ved at trykke på ’Tilføj data’ under Dataindhold. Vælg herefter om du ønsker ’Grunddata’ eller ’Øvrige data’ og vælg hvilke(n) population(er) data skal tilknyttes. Herefter kan du fremsøge specifikke registre ved hjælp af søgeord eller emneinddelt. Når du trykker på et register, kan du se registerdækningsperioden og hvilke variable registret indeholder. Hvis du trykker ’Tilføj’ bliver registret tilføjet varekurven og du skal trykke på den, for at vælge registerperiode og variable.

Hvis du derimod trykker ’Vælg variable’ kommer du direkte til siden, hvor du kan vælge periode og variable.

 

Det vil ikke altid være muligt at tilføje registre som er tilkøbt projektet, da de kan være udgået, have skiftet navn eller lignende. Hvis du har registre på projektet, som ikke længere er tilgængelige i grunddata, skal du tilføje dem under ’Øvrige data’. Eksempelvis ”INDK 1980-1990 (historiske grunddata)” eller ”FTDB 2012 (historiske grunddata)”. Tryk på ’Tilføj data’. Vælg ’Øvrige data’ under datakilder og vælg population. Tryk på den blå knap med titlen ’Tilføj kilde’ i højre side og skriv registrets navn og angiv at det er historiske data.

Mht forløbs- og hændelsesdata skal du registrere det aktuelle datasæt, da det er registre, der jævnligt bliver opdateret med nye data, og som stadig indeholder de data der ligger på projektet.

 

Hvis projektet allerede indeholder andet godkendt data fra kilder uden for Forskningsservices Grunddatabank, skal dette også tilføjes som “Øvrige data”. Du skal i den forbindelse sikre dig at alle øvrige data på projektet er beskrevet her. Variabelliste og dokumentation uploades som bilag til den øvrige datakilde, hvis forskningsservice ikke allerede har modtaget den. Eksempelvis ”Cancerregisteret (Kilde: Sundhedsdatastyrelsen)” eller ”Survey (Kilde: Danmarks Statistik)” eller ”Laboratoriedatabasen (Kilde DKKP)”.

 

Kontrollér nu at grunddata, register- og variabelindhold stemmer overens med eksisterende grunddataregistre på projektet (som allerede tidligere er godkendt og leveret). Hvis der mangler registre, kan du stadig tilføje disse.

Bemærk at godkendte populationsbeskrivelser ikke senere kan ændres. Det vil dog være muligt at tilføje data og at ændre i beskrivelsen af ”Øvrige data”-kilder i forbindelse med senere genindstillinger.

 

Nu er du parat til at tilføje ny data. Det gøres som allerede beskrevet: Tilkøb af grunddata skal registreres som grunddata på projektet, overførsel fra projektdatabasen skal registreres under ’Øvrige data’ og det samme skal eksterne data til projektet. Husk at uploade et bilag til eksterne data med beskrivelse af data og variable, hvor det er angivet hvilke variable, der skal afidentificeres.

Her ved første genindstilling, skal du uploade et bilag, så din kontaktperson i Danmarks Statistik ved, hvilke nye data der skal på projektet. Det er ikke nødvendigt ved efterfølgende genindstillinger.

 

2. Er din projektindstilling derimod oprettet i Danmarks Datavindue

Det er muligt at redigere direkte i data på de populationer, der allerede er oprettet og godkendt på projektet. Du kan tilføje tilkøbt grunddata, registrere grunddata trukket fra projektdatabasen samt eksterne data. Du kan også oprette nye populationer.

Tilføj grunddata ved at trykke på ’Tilføj data’ under Dataindhold. Vælg herefter om du ønsker ’Grunddata’ eller ’Øvrige data’ og vælg hvilke(n) population(er) data skal tilknyttes. Herefter kan du fremsøge specifikke registre ved hjælp af søgeord eller emneinddelt. Når du trykker på et register, kan du se registerdækningsperioden og hvilke variable registret indeholder. Hvis du trykker ’Tilføj’ bliver registret tilføjet varekurven og du skal trykke på den, for at vælge registerperiode og variable.

Hvis du derimod trykker ’Vælg variable’ kommer du direkte til siden, hvor du kan vælge periode og variable.

 

Data der skal overføres fra projektdatabasen skal registreres under ’Øvrige data’ med registernavn og år.

 

Du kan tilføje data der ikke er grunddata under “Øvrige data”-kilder. Det kan fx. være ”Medlemsdata”, ”Data fra SDS”, ”Grunddata fra projektdatabasen”. For hver øvrig datakilde der tilføjes, angives en titel og en beskrivelse af data. Det skal være en sigende titel og kort beskrivelse af indhold samt evt. periodeangivelse og variabelliste. Variabellisten kan også sendes som bilag på email din kontaktperson hos Forskningsservice – angiv i så fald bilagsnavn i beskrivelsen af denne ”Øvrige data”-kilde

 

Opret en ny population ved at trykke på ’Opret population’ under umiddelbart under overskriften ”Dataindhold”. Rediger populationstitel og -beskrivelse, ved at klikke på den blå firkant med en pil i til højre for ”POP B”. Her skal du beskrive den ønskede population i lægmandstermer. Dannes populationen ud fra grunddata, skal du uploade et bilag med en beskrivelse af hvilke registre, år og variable den skal trækkes på, så det er muligt at programmere det. Hvis der er tale om en ekstern population beskrives denne og du uploader et bilag med beskrivelse af populationen.

 

Bemærk at godkendte populationsbeskrivelser ikke senere kan ændres. Det vil dog være muligt at tilføje datakilder og at ændre i beskrivelsen af ”Øvrige data”-kilder i forbindelse med senere genindstillinger.

 

3. Specifikt for underprojekter til projektdatabaser

Der gælder nogle yderligere forhold, lige meget hvornår underprojektet er oprettet:

 • Registre, der leveres fra projektdatabasen til dit underprojekt, skal angives under ”Øvrige data”. Vi anbefaler at tilføje et ”Øvrige data”-felt med en titel såsom som ”Grunddata fra projektdatabasen”. For hvert ”Øvrige data”-felt angives en sigende titel og en kort beskrivelse af data (registernavne og hvor de kommer fra). Tilføj evt. periodeangivelse og variabelliste. Data uddybes i et bilag som sendes per mail.
 • Data tilkøbt underprojektet fra Forskningsservices grunddatabank vælges under Grunddata. Er der tale om lukkede registre, der ikke kan findes via registervælgeren, skal disse registre, år og variable tilføjes under Øvrige data. Beskriv evt. det data der allerede er leveret samt hvad der skal tilføjes / opdateres.

Roller og anden vigtig information

Når du bruger Danmarks Datavindue, har du forskellige muligheder afhængigt af hvilken ”rolle”, din institution har givet dig. Den overordnede databestillingsproces er nærmest ens uanset din rolle. I filerne nedenfor kan du se, hvilke roller og rettigheder din rolle har. Du kan se din rolle under "Mit overblik" ud for din institution. Står der ikke en specifik rolle, er du "Bruger".

 

Browsere, som supporterer Danmarks Datavindue

Nedenstående er de forskellige versioner af browsere som supporterer Danmarks Datavindue:

 • Google Chrome: Version 98 og op
 • Microsoft Edge: Version 97 og op
 • Firefox: Version 97 og op
 • IOS_Safari: 14 og op
 • Safari: Version 14 og op
 • Internet Explorer understøttes ikke.

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30