Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Anvendelse af eksterne data

Til forskning og analysearbejde er det ofte nødvendigt at koble oplysninger fra flere forskellige datakilder. Danmarks Statistiks registerdata kan samkøres med andre datamaterialer (her betegnet ”eksterne data”) som en kunde ønsker af få koblet sammen med registerdata. Det kan fx være udtræk fra registre, som findes uden for Danmarks Statistik eller kundens egne survey-oplysninger.

Læs mere om hvilke eksterne data der kan godkendes til samkørsel, og hvordan eksterne data leveres til Danmarks Statistiks forskerordning her:

Øvrig ekstern datamateriale til Forskningsservice

Kundens forpligtelser i forbindelse med indsendelse af data til Danmarks Statistik

Datatilsynet skal for offentlige forskere som udgangspunkt godkende al anvendelse af data, der indeholder personnumre efter lov om behandling af personoplysninger. For private forskere, gælder der lidt lempeligere vilkår.

Registerdata fra Danmarks Statistik, er på forhånd godkendt af Datatilsynet til brug for forskningsprojekter under Danmarks Statistiks forskerordning. Data fra eksterne kilder udenfor Danmarks Statistik er derimod ikke godkendt af Datatilsynet.

Det er kundens ansvar at have eller indhente de nødvendige godkendelser fra Datatilsynet for data, som skal anvendes i et projekt under forskerordningen, og som ikke i forvejen ligger på Danmarks Statistik. Såfremt kunden har en fællesanmeldelse (der kan omfatte mange forskellige undersøgelser) fra Datatilsynet, er det kundens ansvar at sikre sig, at det konkrete projekt er omfattet af denne.

Datatilsynets godkendelser er oftest tidsbegrænsede. Hvis projektperioden ønskes forlænget udover den godkendte periode, er det kundens eget ansvar at få godkendt en forlængelse hos Datatilsynet.

Kunden skal altid sikre sig Datatilsynets godkendelse inden indsendelse af data til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik skal modtage en kopi af den offentliggjorte anmeldelse hos Datatilsynet og af Datatilsynets udtalelse, før de eksterne data indsendes til forskerordningen. Når godkendelsen og de eksterne data er modtaget, kan de placeres på projektet.

Se i øvrigt Datatilsynets hjemmeside for mere information: www.datatilsynet.dk

Databehandleraftale

Når data placeres på projekter under Danmarks Statistiks Forskerordning eller Ministerieordning, er den autoriserede institution, som ejer projektet, dataansvarlig, mens Danmarks Statistik er databehandler. 

Datatilsynet forlanger, at der foreligger en databehandleraftale mellem den autoriserede dataansvarlige institution og Danmarks Statistik.
 
Danmarks Statistik overholder alle gældende krav for sikker behandling af følsomme data. Danmarks Statistiks har udarbejdet en standardaftale for databehandling på projekter under Forsker- og Ministerieordningen. Aftalen dækker alle relevante krav til os som databehandler. Institutioner som ønsker deres data gjort tilgængelige på en af de to ordninger bedes anvende denne aftale.

I øvrigt henvises til Danmarks Statistiks generelle vilkår om databehandling og datafortrolighed

Spørgsmål kan sendes til Solveig Vibe-Petersen på email Forskningsservice@dst.dk

Ansvarlig for siden

Solveig Vibe-Petersen