Gå til sidens indhold

Særligt om erhvervsdata

Erhvervsdata med begrænset adgang

Der er begrænset adgang for erhvervsdata, hvor virksomheden er den statistiske enhed, og hvor data indeholder oplysninger om virksomhedernes aktiviteter, økonomiske forhold og performance. Det er Erhvervsstatistisk afdeling i Danmarks Statistik, der vurderer om erhvervsdata kan tilgængeliggøres for alle eller om adgangen skal begrænses. En oversigt over erhvervsdata i Danmarks Statistik med begrænset adgang kan findes her:

Ét-årsregel

For at beskytte konkurrence- eller markedsmæssigt følsomme oplysninger må erhvervsdata med begrænset adgang først stilles til rådighed tidligst ét år efter referenceåret.

Hvem kan få adgang til alle typer erhvervsdata

Danske og udenlandske statsborgere kan som udgangspunkt få adgang til alle pseudonymiserede erhvervsdata, hvis de har en godkendt tilknytningsaftale med en dansk institution, som er autoriseret under Danmarks Statistiks Forskerordning, og som er enten: a) en offentlig institution eller b) en privat institution i kategorien ”Interesseorganisationer, tænketanke mv.”. En dansk institution er defineret ved en institution, som er beliggende i Danmark og dermed underlagt dansk lovgivning.

Hvem kan ikke få adgang til erhvervsdata med begrænset adgang

  1. Danske og udenlandske statsborgere, som er ansat ved danske private konsulentvirksomheder må som udgangspunkt ikke få adgang til erhvervsdata med begrænset adgang.
  2. Danske og udenlandske statsborgere, som er ansat ved andre danske eller udenlandske private enkeltvirksomheder eller udenlandske konsulentvirksomheder må ikke få adgang til erhvervsdata med begrænset adgang.

Undtagelser og dispensation

I forbindelse med konkrete projekter kan der søges om dispensation til, at danske private konsulentvirksomheder (jf. punkt 1 ovenfor) kan få adgang til erhvervsdata, for hvilke der ellers er begrænset adgang. Dette er udelukkende en mulighed, hvis en offentlig autoriseret institution (jf. ”a” ovenfor) eller en privat institution i kategorien ”Interesseorganisation, tænketanke mv.” (jf. ”b” ovenfor) er den dataansvarlige institution for projektet.

Bemærk at den dataansvarlige institution skal være autoriseret. Dertil kan offentlige institutioner ikke bede private konsulentfirmaer håndtere opgaver, hvori der ønskes adgang til smalt defineret erhvervsdata, uden at den offentlige institution er godkendt under mikrodataordningen. 

Procedure for dispensationsansøgning

Den dataansvarlige institution ansøger om dispensation ved at:

  1. Udfyld skabelonen til dispensationsanmodning:

    Tilpasse skabelonen med institutionens eget officielle "brevpapirsdesign" og indsende den underskrevne anmodning (i word- eller pdf-format) til den projektansvarlige i Forskningsservice eller FSEalmenkundeteam@dst.dk.
  2. Den projektansvarlige vurderer om der er grundlag for dispensation
    Dataansvarlig institution skal være en offentlig institution eller en privat institution i kategorien ”Interesseorganisationer, tænketanke mv.”. Godkendelseskriterierne er de samme som for en projektindstilling.
  3. Den projektansvarlige i Forskningsservice sender ansøgningen om dispensation til godkendelse hos Rigsstatistikeren.
  4. Når ansøgningen om dispensation er godkendt returneres godkendelsen til den dataansvarlige institution og konsulentvirksomheden.