Gå til sidens indhold

Data

Data fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har samlet en lang række historiske registerdata i en grunddatabank i Forskningsservice. Registrene opdateres mindst én gang om året når Danmarks Statistik har offentliggjort de statistikker, der bygger på registrene. Oversigten nedenfor, viser registrene i Forskningsservice. Variabler i de enkelte registre kan hentes fra oversigten. Dokumentation af variablerne findes i Danmarks Statistiks dokumentationssystem.

Register- og variabeloversigt

Oversigt over genkørte registre

Register

Data genkørt

Fra

Til

Årsag

AETR

25-maj-22

31-dec-18

31-dec-18

Variablen HÆND_MDR er omdøbt til HAEND_MDR, som er variablens navn alle øvrige år.

BEF

14-jan-22

31-mar-08

30-sep-21

Rettelse af label for alder

BOERNPRI

11-apr-22

31-dec-20

31-dec-20

Berigelse af datasættet med data om børn i private institutioner (INST_TYPE_BORNPAS = 14)

DAR

18-maj-22

31-dec-20

31-jan-22

Ændring af variabelnavn:
IKRAFTTRÆDELSE til KRAFTTRAEDELSE

FIRM

14-jan-22

31-dec-08

31-dec-08

Variablene bagatel_graense og bagatel_pct er rettet således, at "M" er erstattet af "." for missing.

FORMGELD

18-jan-22

31-dec-19

31-dec-19

Der er desværre fundet en fejl i tabellerne vedrørende formuestatistikken, der har påvirket FORMGELD2019.
Prioritetsgælden til fritidsboliger har været overvurderet i 2019 med omkring 30 procent. Fejlen skyldes at prioritetsgæld i udlandet har været inkluderet flere gange på samme datasæt. Herudover påvirkes indirekte også den samlede gæld og nettoformuen, som nu måles hhv. en lille smule højere og lavere end ved udgivelsen.
Data er rettet i statistikbanken og FORMGELD2019 er genkørt.

FRAN

04-jan-22

31-dec-19

31-dec-19

Det har vist sig, at en større transportvirksomhed har indberettet mangelfulde fraværsoplysninger for 2019. Danmarks Statistik har modtaget nye data og fraværsstatistikken for 2019 er derfor revideret 22. december 2021. Det har primært betydning for transportbranchen og de arbejdsfunktioner, der er typiske i branchen.

FRPE

04-jan-22

31-dec-19

31-dec-19

Det har vist sig, at en større transportvirksomhed har indberettet mangelfulde fraværsoplysninger for 2019. Danmarks Statistik har modtaget nye data og fraværsstatistikken for 2019 er derfor revideret 22. december 2021. Det har primært betydning for Transportbranchen og de arbejdsfunktioner, der er typiske i branchen.

FUOF

26-apr-22

31-dec-19

31-dec-19

Kvalitetsforbedret kildedata

HERB_FORSORG_MV_A

11-jan-22

31-dec-18

31-dec-18

Dubletter fra adresse konvertering fjernet

HERB_FORSORG_MV_A

11-jan-22

31-dec-18

31-dec-18

Statistikken har i januar 2022 officielt skiftet navn fra Boformer til det mere sigende navn ”Herberger og forsorgshjem mv” i forbindelse med den nye emnestruktur i Statistikbanken.
Grunddatanavn ændres derfor tilsvarende

HERB_FORSORG_MV_F

11-jan-22

31-dec-20

31-dec-20

Statistikken har i januar 2022 officielt skiftet navn fra Boformer til det mere sigende navn ”Herberger og forsorgshjem mv” i forbindelse med den nye emnestruktur i Statistikbanken.
Grunddatanavn ændres derfor tilsvarende

HERB_FORSORG_MV_I

11-jan-22

31-dec-19

31-dec-20

Statistikken har i januar 2022 officielt skiftet navn fra Boformer til det mere sigende navn ”Herberger og forsorgshjem mv” i forbindelse med den nye emnestruktur i Statistikbanken.
Grunddatanavn ændres derfor tilsvarende

HJSP

14-jan-22

31-dec-11

31-dec-16

Formatet for variablen HJEMSYGEP_BESOEGTID ændret fra timestamp til dato med formatet DDMMYY10. Genlevering er ikke nødvendig.

IDAN

11-feb-22

31-dec-08

31-dec-19

Data er opdateret, idet variablen ARBNR med værdien "0" er ændret til "Blank".

IDAN

20-jan-22

31-dec-08

31-dec-19

Tilføjelse af værdier for ANSDAGE_2008 for ’TYPE_2008’ gruppe ’E’, Uden betaling ( hvis brugeren har modtaget ANSDAGE_08)

IND

23-aug-22

31-dec-17

31-dec-20

IND er kørt om for årene 2017-2020, idet variablen GAELD_TIL_OFF ved en fejl ikke har været nulstillet for årene 2017-2020. Det formodes, at årsagen til, at variablen ikke har indhold skyldes Skats udfasning af EFI-systemet.
Variablen 'SUNDHEDSBIDRAG' for 2019 er ligeledes slettet idet den var uden indhold.

INDA

10-aug-22

31-dec-20

31-dec-20

Data for INDA er omkørt for 202012 og indeholder nu alle 4 kvartaler. Ved en fejl indeholdt tidligere kørsel kun 4. kvartal.

INUF

14-jan-22

31-dec-18

31-dec-18

Datoopret variablen fjernet

KOMPFAST

10-mar-22

31-dec-22

31-dec-22

Der var fejl i formateringen i beløbs-variable så de fremstod uden decimal-adskillelse, dette er nu rettet op i uge_version 9.

KOMPSEL

10-mar-22

31-dec-22

31-dec-22

Der var fejl i formateringen i beløbs-variable så de fremstod uden decimal-adskillelse, dette er nu rettet op i uge_version 9.

KRAN

07-jan-22

31-dec-05

31-dec-20

Kvalitetsforbedret kildedata - Ny variabel ANM_GER9

KRKO

04-jan-22

31-dec-05

31-dec-19

Kvalitetsforbedret kildedata - Ny 9 cifrede gerningskode - KON_GER9

KROF

07-jan-22

31-dec-05

31-dec-20

Kvalitetsforbedret kildedata - Ny variabel OFR_GER9

LONIX_STD

04-mar-22

30-sep-21

30-sep-21

Det standardberegnede lønindeks sættes på pause frem til august.
Der er konstateret uhensigtsmæssigheder i produktions metoden til data, se evt. ekstern beskrivelse for mere fyldestgørende forklaring

LONKOMP

10-mar-22

31-dec-22

31-dec-22

Der var fejl i formateringen i beløbs-variable så de fremstod uden decimal-adskillelse, dette er nu rettet op i uge_version 9.

LONN

08-mar-22

31-dec-18

31-dec-19

Data for 2018 er blevet tilrettet, fordi der var en formelfejl i beregningen af basis_prae (basisfortjenesten pr. præsteret time). Formelfejlen vedrørte kun denne variabel. Derfor skal brugerne have adgang til de nye data for basis_prae. Det er tydeligt at se, at der er forskel på den gamle basis_prae og den opdaterede version af basis-prae. Når man summerer lønkomponenterne pr. præsteret time, så skal de tilsammen give fortjenesten pr. præsteret time (fortj_prae). Det gør de nu.
Data for 2019 blev genkørt både pga. formelfejlen i basis_prae men også fordi, at der var enkelte indberettede fraværsdata for 2019, der var mangelfulde.

OPHG

16-maj-22

31-dec-97

31-dec-21

Fjernelse af moduldata variable datopret, referencetid, referencetype

OPHGIN

16-maj-22

31-dec-97

31-dec-21

Tilrettelse af labels og fjernelse af moduldata variable datopret, referencetid, referencetype

OPHGST

16-maj-22

31-dec-04

31-dec-21

Tilrettelse af labels og fjernelse af moduldata variable datopret, referencetid, referencetype

OPHGST_KVARTAL

16-maj-22

31-mar-21

31-dec-21

Tilpasning af labels fra TIMES opdatering

PENSFORM

17-jan-22

31-dec-14

31-dec-20

SENR er tilføjet for hele perioden.

RAS

24-maj-22

31-dec-20

31-dec-20

Opdatering med manglende variabel: "AFSTAND"

UAF_ADM

14-jan-22

31-dec-05

31-dec-18

Formatet for variablen D_OPDATDTO er ændret fra timestamp til ren dato med formatet DATE9.

UDFK

01-mar-22

31-dec-21

31-dec-21

Ny afid-nøgle KL_BETEGNELSE. Registret re-sorteret og re-komprimeret

UDFK

12-maj-22

31-dec-21

31-dec-21

KL_BETEGNELSE fjernet som nøgle variabel. Registret re-sorteret og re-komprimeret

UDPR

18-mar-22

30-sep-20

30-sep-20

UDPR er afsluttet for opdatering, idet oplysningerne fremover vil ligge i KOTRE.

UDSP

01-mar-22

31-dec-11

31-dec-20

Ny afid nøgle KL_BETEGNELSE. Data serien derfor re-sorteret og re-komprimeret

UDSP

12-maj-22

31-dec-11

31-dec-20

KL_BETEGNELSE fjernet som nøgle variabel. Dataserie derfor re-sorteret og re-komprimeret

VARS

31-mar-22

31-dec-19

31-dec-19

Mht hvilke ændringer der, er når VARS opdateres tilbage i tid, vides ikke, da det er et indberetningsregister, der dynamisk ændrer sig, efterhånden som virksomhederne indberetter.
Der genkøres hvert år, 3 år tilbage i tid.

VEUV

30-mar-22

31-dec-21

31-dec-21

I version 1 manglede oplysninger om AMU og enkeltfag fra VUC i skoleåret 2021. De er nu kommet med.

VEUV

21-jun-22

31-dec-21

31-dec-21

Version 2 er genkørt for 2021. Rettelserne fra omkørslen i marts 2022 var ved en fejl ikke var kommet med. AMU og enkeltfag fra VUC i skoleåret 2021 er nu indeholdt.

VEUV

21-jun-22

31-dec-21

31-dec-21

Version 2 er genkørt for 2021. Rettelserne fra omkørslen i marts 2022 var ved en fejl ikke var kommet med. AMU og enkeltfag fra VUC i skoleåret 2021 er nu indeholdt.

VITA

28-jan-22

31-dec-01

31-dec-21

Navneændring i variabler
. Til og med år 2009 hed variable i VITA S1, S5_2 osv.
Variabelnavn efter hvornår, de kom i spørgeskemaet
Det var ikke særlig hensigtsmæssigt når man skulle sammenligne flere år!
S5 i 2006 var ikke nødvendigvis den samme S5 i 2007

Nu er alle variable omdøbt, så de holder den samme standard som i 2010 og frem.

Særligt om erhvervsdata

Der gælder særlige regler for adgangen til erhvervsdata i Danmarks Statistik. Adgangen afhænger af såvel af typen af erhvervsdata som af institutions- og brugertype. For nogle typer af erhvervsdata er der begrænset adgang for nogle institutions- og brugertyper. I nogle tilfælde er det muligt at søge om dispensation.

Læs mere om erhvervsdata

Brug af eksterne data

Har du behov for at koble datamateriale, der ikke er en del af Danmarks Statistiks registerdata, til dit forskningsprojekt fx udtræk fra registre, som findes uden for Danmarks Statistik eller dine egne survey-oplysninger, er det også muligt. Det eneste du skal gøre er at levere data sikkert til Danmarks Statistik.

Læs mere om indsendelse af egne data

Data fra andre statistikmyndigheder

Danmarks Statistik har indgået aftale med andre statistikmyndigheder om at give statistiske og videnskabelige undersøgelser adgang til deres data via Forskningsservice. Se hvilke data du kan få adgang til her:

Data fra andre statistikmyndigheder

Kontakt

Forskningsservice
Telefon: 39 17 31 30