Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.12: Fjern handelsbarrierer for de mindst udviklede lande Gå til delmål 17.12
Delmål 17.13: Delmål 17.13

Delmål 17.13

Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

Gå til delmål 17.14 Gå til delmål 17.14: Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens)

Indikatorer

17.13.1

Download data

Forklaring

Indikatorerne giver et overblik over dansk økonomi og er beregnet af Danmarks Statistik på basis af data fra nationalregnskab, offentlige finanser, betalingsbalancen samt Danmarks Nationalbanks finansielle opgørelser. Indikatorerne er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008, betalingsbalancemanualen BMP6 samt retningslinjerne for finansiel statistik.

Senest opdateret:

05-04-2022

Del sidens indhold: