Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.5: Invester i de mindst udviklede lande Gå til delmål 17.5
Delmål 17.6: Delmål 17.6

Delmål 17.6

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

Gå til delmål 17.7 Gå til delmål 17.7: Promover bæredygtige teknologier i udviklingslandene

Indikatorer

17.6.1: Internet abonnementer

Download data

Forklaring

Beregningen er baseret på Energistyrelsens halvårlige telestatistik om antal internet bredbåndsabonnementer, fordelt på downloadshastighed, og Danmarks Statistik befolkningsstatistik per 1. januar. For at udregne andelen af fastnetsabonnementer per 100 indyggere, er telestatistikkens tal per 31. dec. Indikatoren stemmer overens med FN's definition.divideret med folketallene per 1. januar og derefter ganget med 100.

Senest opdateret:

17-04-2021