Gå til sidens indhold
Delmål 17.1: Delmål 17.1

Delmål 17.1

National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

Gå til delmål 17.2 Gå til delmål 17.2: Hold alle løfter om udviklingshjælp

Indikatorer

17.1.1

17.1.2

Download data

Forklaring

Indikatoren er opgjort med udgangspunkt i nationalregnskabstal for offentlig forvaltning og service. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret:

14-01-2022