Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.8: Stop invasive arter fra at brede sig Gå til delmål 15.8
Delmål 15.9: Delmål 15.9

Delmål 15.9

Inden 2020 skal der integreres økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.

Gå til delmål 15.a Gå til delmål 15.a: Større finansiering for at bevare og bruge økosystemer og biodiversitet bæredygtigt

Indikatorer

15.9.1: Integration af biodiversitet

(a) Antal lande der har fastlagt nationale mål i overensstemmelse med Aichi Biodiversitetsmål 2 i Strategiplanen for Biodiversitet 2011-2020 i deres nationale biodiversitetsstrategi og handlingsplaner samt det indberettede udviklingsforløb hen imod disse mål og (b) integration af biodiversitet i nationale regnskabs- og indberetningssystemer, defineret som implementering af det integrerede miljøøkonomiske regnskabssystem (SEEA)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring

Underindikator a, Danmarks primære bidrag til at implementere FN's strategiske plan for biodiversitet kanaliseres gennem EU's biodiversitetsstrategi. Danmark laver derfor ikke national rapportering på fremskridt ift. individuelle Aichi mål. Danmarks nationale biodiversitetsstrategi er under revision og der findes derfor pt. ingen nationale biodiversitetsmål (Sixth Danish Country Report - Convention on Biological Diversity 2019).  Underindikator b, Danmark har implementeret SEEA Central Framework i det grønne nationalregnskab, som produceres i Danmarks Statistik. SEEA EA, som vedrører økosystemregnskaber, er ikke implementeret i Danmarks Statistik.

 

Senest opdateret:

18-10-2022

Del sidens indhold: